Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

27.01.2016 р.


27 січня 2016р. відбулося планове засідання Вченої ради університету. На виконання рішення про присвоєння вчених звань голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І. вручила атестати професорів і доцентів кафедр Вінницького державного педагогічного університету Слободинській Т.С., Мозгальовій Н.Г., Домінському О.С., Рогачу В.В., Ткачук О.О., Кравчуку О.М., Подзигун О.А., Савчук І.В., Савчук З.С., Воєводі А.Л.
Згідно з планом роботи Вченої ради університету заслухано й схвалено звіт головного бухгалтера університету Буркової Л.П. про фінансову діяльність університету за 2015 рік.

Також комісією у складі проф. Акімової О.В., доц. Асаулюк І.О., начальника навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф. проаналізовано питання про стан викладання та якість знань з іноземної мови студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра усіх напрямів підготовки та форм навчання. В обговоренні питання брали участь: завідувач кафедри методики навчання іноземних мов канд. пед. наук, доц. Яцишин О.М., який повідомив про досвід і перспективи формування комунікативної компетенції студентів різних спеціальностей університету; заст. голови студентського самоврядування Цигвінцев І., який ознайомив із результатами анкетування студентів університету щодо вивчення іноземних мов; декан-директор інституту фізичного виховання і спорту канд. пед. наук, доц. Яковлів В.Л., який поінформував членів Вченої ради про стан вивчення іноземних мов студентами інституту фізичного виховання і спорту. ....


детальніше ...

Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

Фото - Світлана Костюк

переглядів: 1