Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

29.12.2015 р.


На засіданні Вченої ради університету 29 грудня 2015р. проаналізовано підсумки науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за 2015 рік і ухвалення напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності на 2016 рік. З доповіддю виступила проректор з наукової роботи проф. Руснак І.Є. В обговоренні питання брали участь: заступник декана-директора з наукової роботи інституту історії, етнології і права канд. істор. наук, доц. Войнаровський А.В., який повідомив членів Вченої ради про систему заохочення викладачів і студентів до проведення науково-дослідної роботи; директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету Білоус В.С., яка поінформувала про напрямки інтенсифікації науково-дослідної роботи працівниками бібліотеки; докт. пед. наук, проф., зав. кафедри психології Шахов В.І., який поділився досвідом організації науково-дослідної роботи молодими викладачами кафедри.

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з наукової роботи проф. Руснак І.Є., Вчена рада відзначає, що у 2015 році колектив університету здобув низку наукових результатів. Вдалося утримати достатні темпи поповнення професорсько-викладацького складу викладачами з науковими ступенями: за звітний період захищено 2 докторські і 16 кандидатських дисертацій; присвоєно вчені звання професора – 3, доцента – 14 викладачам університету. Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених отримувала доц. Гороф’янюк І.В.

Протягом 2015 року науковці університету виконували 1 фундаментальну і 1 прикладну науково-дослідні роботи, що фінансувалися з коштів Державного бюджету (наукові керівники – проф. Акімова О.В. і проф. Кур’ята В.Г.). Окрім цього, в другій половині робочого дня викладачі закладу виконували 29 ініціативних науково-дослідних робіт, 13 з яких успішно завершено. У 2015 році викладачами кафедр біології та хімії отримано 4 документально підтверджені права на результати інтелектуальної діяльності.

Продовжує своє функціонування аспірантура і докторантура педуніверситету. У звітному році навчання завершив 21 аспірант, 7 з яких залишилися працювати в університеті. Ефективність аспірантури склала 42,86 %. З 6 випускників докторантури 1 залишився працювати в університеті. Ефективність докторантури склала 33,3 %. ....


детальніше ...

Голова Вченої ради, доцент Лазаренко Н.І.

Вчений секретар, доцент Лапшина І.М.

переглядів: 1