Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень»

23-24.11.2015 р.


23 – 24 листопада 2015 року на базі Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проходила ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених i студентів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень». Згідно з програмою працювало три секції. Кількість доповідей, поданих на конференцію, – 142.

Значну зацікавленість до конференції виявили працівники, здобувачі та студенти навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації Києва, Львова, Хмельницького, Борисполя, Херсона та інших міст України.
23 листопада 2015 р. було проведене пленарне засідання, на якому з вітальним словом до присутніх звернулася проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України Руснак І.Є., з доповідями виступили декан-директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Гуревич Р.С., докторанти ВДПУ: Бойчук В.М., Герасимов Т.Ю., аспіранти ВДПУ: Твердохліб Н.В., Опушко Н.Р., Гладун О.В., Адамчук В.В., Гаврилюк О.А., Гулішевська М.Г., Бобело В.С., здобувач ВДПУ Гуцол Л.М., здобувачі освітнього рівня магістра: Гринчак К.П., Парубок К.О., студенти ступеня бакалавра: Супріган В.О., Ільїна О.І., Кирильчук С.М.
24 листопада 2015 р. пройшли засідання трьох секцій: «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», «Актуальні проблеми фізико-математичних і природничих наук», «Актуальні проблеми професійної освіти та інформаційних технологій навчання», участь у яких взяли 149 молодих науковців.

Тематика виступів і доповідей була різнопланова і стосувалася методологічних, психолого-педагогічних і методичних проблем упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сучасну освіту, дидактичних засад використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці фахівців, розв’язання актуальних проблем соціально-гуманітарних наук, вирішення актуальних питань природничих та фізико-математичних наук, а також сучасного стану і перспектив підготовки майбутніх фахівців до праці в сучасних умовах. Особливий інтерес та дискусії викликали питання про впровадження хмарних обчислень, дистанційного навчання, його методологічних і педагогічних засад.
Репортаж - Людмила Шевченко, Ірина Юрченко

переглядів: 1