Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

22.06.2015 р.

22.06.2015 р. відбулося засідання науково-методичної ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, на якому розглядалися наступні питання:

  1. Про відкриття аспірантури у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – проф. Коляструк О.А. – експерти проф. Акімова О.В., проф. Романюк І.М.
  2. Про затвердження тематики спецкурсів та спецсемінарів на 2015-2016 н.р.
  3. Про затвердження теми дисертаційного дослідження Дідик Т.М. зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт – експерт доц. Мозговий О.В.
  4. Про затвердження Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – експерт доц. Козачишина О.Л.
  5. Про експертизу монографії, збірників наукових праць, навчальних посібників.
  6. Про експертизу навчальних програм.

Переглянути протокол засідання ...


Репортаж - секретар НМР ВДПУ Олена Жаровська

переглядів: 1