Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Регіональна науково-методична конференція
"Виховання молоді на принципах християнської моралі"

19.05.2014 р.


ПЕДАГОГІКА В ПОШУКАХ ДУХОВНОСТІ: ВИХОВАТИ ЛЮДИНУ, ВІДРОДИТИ УКРАЇНУ

Ось уже вп’яте на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проходить регіональна науково-методична конференція «Виховання молоді на принципах християнської моралі».

Захід, спільно організований 2009 року відділом виховної роботи навчального закладу та Вінницькою єпархією УПЦ, відбувся 19 травня 2015 року. Участь у науково-методичному форумі взяли священики Вінницької єпархії Української православної церкви, студенти, викладачі ВНЗ різних рівні акредитації Вінниці, Києва, учителі нашого міста й області. На пленарному засіданні, котре вів заступник голови оргкомітету конференції, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України О.І. Криворучко, з вітальним словом виступив протоієрей Георгій Холодюк, свої доповіді виголосили студенти 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра інституту педагогіки, психології і мистецтв Вікторія Шокалюк, Христина Кріль, Станіслав Шкрабалюк, студентка освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста інституту філології й журналістики Ольга Коваленко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки нашого начального закладу Василь Каплінський та директор бібліотеки вишу Валентина Білоус.
Серед великої кількості проблем, що сьогодні хвилюють українську інтелігенцію, значне місце належить питанням духовності як у філософсько-психологічному, інтелектуальному, культурологічному, педагогічному аспектах, так і в практичному. Цьогорічна науково-методична конференція працювала в наступних напрямах: роль християнської моралі у формуванні духовних цінностей молодого покоління; історія та сучасність суспільно-релігійного життя в Україні; християнські мотиви в літературі та мистецтві; історія християнських храмів; психологічні аспекти духовно-морального становлення людини.

виступив під час роботи секційних засідань. Присутні ознайомились із дослідженнями юних і досвідчених науковців, найцікавіші з них - «Роль християнства у творенні могутності Київської Русі», «Історія християнського храму», «Духовні аспекти християнського життя: боротьба з пристрастями», «Формування національно-патріотичної свідомості у дітей раннього шкільного віку», виголошені студентами 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра інституту філології й журналістики Романом Копицею, Ярославою Господарчук, Романом Голюком, учителем Калинівської ЗОШ №2-гімназії Ю.В. Веселюк, - отримали жваве обговорення. Після секційних засідань учасники конференції відвідали музейно-просвітницький центр університету, де переглянули експозицію репродукцій картин М. Реріха та виставку «Паперове мистецтво» вчителя з Коломиї Л. Тєптяєвої.

Наразі за матеріалами V регіональної науково-методичної конференції готується збірник наукових статей "Виховання молоді на принципах християнської моралі".