Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

VІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

14-15.05.2015 p.
14-15 травня 2015 року кафедра теорії і методики фізичного виховання інституту фізичного виховання і спорту проводить VІІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ». Конферецію відкрила привітанням в.о. ректора ВДПУ професор Руснак Ірина Євгеніївна.
До оргкомітету конференції входять такі науковці університету:

Руснак І.Є. – в.о. ректора, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор філологічних наук, професор, голова оргкомітету.

Яковлів В.Л. – декан-директор інституту фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету.

Драчук А.І. – заступник декана-директора інституту фізичного виховання і спорту з наукової роботи, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Дмитренко С.М. – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Асаулюк І.О. – заступник декана-директора інституту фізичного виховання і спорту з навчальної роботи, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Фурман Ю.М. – завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, доктор біологічних наук, професор.

Костюкевич В.М. – завідувач кафедри теорії і методики спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор.

Мельник В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Дяченко А.А. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Мацейко І.І. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації.

З доповідями в пленарному засіданні виступило 9 учасників конференції: Ваулін Олександр (м. Львів), Онопко Владлен (м. Львів), Хомут Юрій (м. Київ), Галандзовський Станіслав (м. Вінниця), Жупанік Надія (м. Вінниця), Крот Ірина (м. Вінниця), Мельник Оксана (м. Вінниця), Скочиляс Марина (м. Вінниця), Коберська Марія (м. Вінниця).Репортаж - доцент Дмитренко Світлана Миколаївна

Фото - Аліна Рудченко

переглядів: 1