Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

01.02.20154 р.


Школа професійної майстерності "Шкільний учитель нового покоління"


У контексті змін, що відбуваються сьогодні в державі Міністерство освіти і науки України вважає, що запровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти, нових програм, новітніх технологій у навчальний процес, вивчення іноземної мови з першого класу та другої іноземної з п’ятого класу вимагає оновлення змісту та підходів до мовної та методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах України. У зв’язку з цим МОН України та Британська Рада в Україні започаткували проект «Шкільний вчитель нового покоління». Проект передбачає вивчення сучасного стану підготовки майбутнього вчителя іноземних мов в Україні та визначення його відповідності вимогам часу, ознайомлення з відповідним досвідом університетів України, Великої Британії та інших країн, а також розробку необхідних документів і матеріалів з метою удосконалення методичної підготовки вчителів іноземних мов.
В рамках зазначеного проекту з 27 січня до 1 лютого 2015 року в м. Києві Британською Радою в Україні разом із МОН України була проведена зимова школа-семінар професійної майстерності для вчителів англійської мови вищих навчальних закладів України. Метою проведення такого семінару є підготовка викладачів вищих навчальних закладів до впровадження змін у додипломну підготовку майбутнього вчителя англійської мови. У семінарі взяли участь викладачі кафедри англійської філології - кандидати педагогічних наук, доценти Глазунова Т.В., Авксентьєва Т.А., старший викладач Змієвська О.О., асистенти Поляруш В.С., Цибуля М.П. і Лавренчук Я.Ю. Навчання та тренінги були проведені висококваліфікованими тренерами Британської Ради. 24-годинний курс розвитку професійної майстерності включав такі блоки як: 1) вивчення та навчанні англійської мови в контексті сьогодення; 2) нові вимоги до методичної підготовки майбутніх вчителів англійської мови; 3) планування навчання та викладання англійської мови у вищому навчальному закладі ; 4) комунікативний підхід до вивчення і навчання англійської мови. На семінар були запрошені представники провідних вищих навчальних закладів України, а саме: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Прикарпатського університету імені В.Стефаника, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Викладачі обмінювалися досвідом роботи і отримували багато позитивних емоцій під час професійного спілкування.

По завершенню семінару учасники отримали сертифікати Британської Ради та Міністерства освіти і науки України про успішне завершення курсу підвищення професійної майстерності. Приємно, що даний семінар є тільки початком участі нашого університету в експериментальному впровадженні оновленої програми методичної підготовки майбутніх вчителів англійської мови.
переглядів: 1