Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

07-17.11.2014 р.


Напередодні Дня української писемності (7 листопада 2014 р.) в Інституті філології й журналістики відбулася I студентська науково-теоретична конференція «Постаті Кирила й Мефодія в історії розвитку української писемності». Після привітального слова доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Слободинської Т. С., працівники бібліотеки Н. Крисько та С. Ревган ознайомили учасників конференції з книгами-раритетами, що зберігаються в бібліотеці педуніверситету.

Якнайктивнішу участь у заході взяли студенти 3 курсу ІФЖ. Ю. Геть і О. Мовчан (група 3БУУ), І. Сержант і О. Смашнюк (група 3АУУ), підготували доповідь на тему «Життєвими шляхами Кирила й Мефодія», де розповіли про основні віхи життя святих. Змістовним та пізнавальним був виступ студентки М. Кравчук (3БУУ) про перекладацьку діяльність Кирила й Мефодія. О. Сольвар та Т. Дзюбенко яскраво розповіли учасникам про найдавніші пам’ятки слов’янської писемності. Про історію та розвиток глаголиці повідали Н. Кулик та А. Панченко (група 3 БУУ). А про кирилицю як першооснову українського алфавіту розповіли М. Нестерук та О. Шаповал (група 3БУУ).

«Кирило та Мефодій – святі, з яких почалась слов’янська писемність і ми маємо вшановувати і пам’ятати їх завжди. Символічно, що ми вшанували їх саме напередодні дня писемності», - саме такими словами завершила захід Тамара Степанівна.


10 листопада 2014 р. в Інституті філології й журналістики відбулося засідання круглого столу «Українська мова крізь призму століть», підготовленого за результатами самостійної роботи студентів ІІІ курсу з дисципліни «Історія української літературної мови» (науковий керівник заходу – проф. Завальнюк І.Я.). Студенти представили загалу вагомі надбання в розвиткові української мови (з ХІ до ХХІ століття), узагальнивши в такий спосіб вивчене впродовж семестру, систематизувавши його за періодами і водночас поглибивши ті аспекти дисципліни, які розглядалися на заняттях оглядово.
Викладач і студентське журі оцінювало зміст, глибину запропонованого матеріалу, майстерність його подання, креативність в оформленні презентації, культуру мовлення доповідачів. Учасники круглого столу переконалися, що така форма реалізації самостійної роботи не лише зацікавлює студентів, спонукає їх до активного пошуку потрібної інформації в додаткових наукових джерелах, а й призводить до виникнення «духу суперництва», уможливлює покращання ситуації з набраними балами, сприяє прозорості й об’єктивності оцінювання.


12 листопада 2014 р. в Інституті філології й журналістики відбулася звітна студентська конференція за результатами діалектологічної практики 2013-2014 н.р. (науковий керівник заходу – к. філол. н., ст. викл. Гороф’янюк І. В.). Студенти ІІІ курсу (Ю. Геть, Р. Горобець, Р. Бондар, О. Сольвар, Н. Муляр, О. Митрофанова, Д. Шемета, В. Скальська, Т. Дзюбенко, М. Кравчук) презентували ті реальні здобутки, яких вони досягли в дослідженні народного слова Поділля, з’ясували складні практичні питання записування та наукового осмислення природи різноманітних явищ подільських говірок.

Записи мовлення хранителів локального подільського мовного скарбу. здійснені студентами в текстовому режимі, стануть ще одним важливим кроком у створенні панорамної картини подільського діалекту, навчили наших студентів бачити цінне у звичному мовному факті, вдумливо й бережно ставитись до мовлення старшого покоління. Завдяки польовим дослідженням подільського діалекту студенти-філологи нашого університету традиційно зберігають в часі мову своїх рідних як цінний витвір мовного генія подоляків.

Фото - Світлана Костюк,
студентка 4 курсу ІФЖ

переглядів: 1