Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

20-23.05.2014 р.З 20 по 23 травня у Вінниці проходила XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців», яку організували провідні вчені Інституту магістратури, аспіранатури докторантури, Інституту математики, фізики, технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Традиційно в цій конференції беруть участь кращі вчені України та світу, а також приїздить чимало почесних гостей.
Понад 400 науковців і практичних працівників освіти взяли участь в обговоренні найважливіших проблем освітянської галузі: використання сучасних інформаційних технологій, глобальної мережі Інтернет та соціальних мереж і сервісів у навчанні.

Матеріали для участі в конференції надійшли з багатьох країн світу. На пленарних засіданнях відзначили високий рівень підготовки наукових доповідей, майстерність виступів і належний рівень володіння студентами матеріалом досліджень.

На підсумковому пленарному засіданні керівники всіх секцій відзначили високий рівень підготовки наукових доповідей, майстерність виступів і належний рівень володіння студентами матеріалом досліджень.Репортаж - Володимир Уманець

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1