Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів

інституту філології й журналістики


09-11.04.2014 р.Наука – це честь, гідність університету ...
це душа університету,
той самий принцип, що наповнює університет життям...


Хосе Ортега-і-Гассет


9–11 квітня 2014 р. в інституті філології й журналістики було проведено Звітну наукову конференцію викладачів, аспірантів і студентів інституту.

На пленарному засіданні конференції (09.04.2014) було виголошено 5 доповідей: 3 – викладацькі (доц. Слободинська Т. С., доц. Карась М. А., ст. викл. Пойда О. А.) та 2 – студентські (Павленко К., Ковальова Ю.).

Широкий діапазон проблематики досліджень студентів, активне використання мультимедійного супроводу доповідей, задіяність окремих студентів у роботі декількох секцій – виразні ознаки роботи секційних засідань студентів та магістрантів у Звітній конференції 2013-2014 н.р.

Усі виголошені доповіді будуть опубліковані у друкованому органі Студентського наукового товариства інституту філології й журналістики – збірнику наукових статей «Філологічні студії» (вип. 12, у 3-х ч.).

Кафедри інституту успішно організували секційні засідання викладачів та аспірантів (11.04.2014): "Сучасний погляд на літературу та методику її викладання" (керівник – д.філол.н., проф. Руснак І. Є.), "Актуальні питання українського мовознавства й лінгводидактики" (керівник – д.філол.н., проф. Павликівська Н.М.), "Особливості національного й регіонального й регіонального медіапростору України" (керівник – д.і.н., доц. Гальчак С.Д.). У форматі наукової дискусії заслухано й обговорено 39 доповідей.

Отже на Звітній науковій конференції викладачів, аспірантів і студентів інституту філології й журналістики вдалося презентувати широкомасштабну науково-дослідну роботу професорсько-викладацького складу та студентів інституту за 2013-2014 н.р.Репортаж – Інна Гороф‘янюк

переглядів: 1