Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

28.04.2014 р.


МАНДРІВКА ДО ЄВРОПИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

"Розвиток культури першої половини ХХ століття" - такою була тема авторського уроку з всесвітньої історії для учнів 10-А класу Вінницької ЗОШ №26, який провела доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології О.А. Коляструк 28 квітня 2014 року в одній із навчальних аудиторій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Ідею подібних заходів, що мають на меті наближення викладання університетських навчальних дисциплін і шкільних предметів до сучасних педагогічних технологій, налагодження більш тісного зв’язку між педагогічним університетом і школами м. Вінниці, покращення фахової підготовки майбутніх учителів та урізноманітнення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, ініціював ректор, професор О.В. Шестопалюк.
Десятикласники детально розглянули культурну ситуацію, що складалась у Європі протягом першої половини минулого століття, почули багато цікавого про ідейно-філософське підґрунтя модернізму, закладене Освальдом Шпенглером, Артуром Шопенгауером, Анрі Бергсоном, Федором Достоєвським, Зігмундом Фрейдом, дізнавались про те, як змінювалась європейська художня культура, як трансформовувались у модерністичні традиційні стандарти. Крім того, вони вивчали основні напрями в мистецтві модернізму: кубізм, фонізм, експресіонізм, абстракціонізм, футуризм, супрематизм, дадаїзм, сюрреалізм та ін., що асоціюються з іменами Анрі Матісса, Пабло Пікассо, Едварда Мунка, Василя Кандинського, Піта Мондріана, Казимира Малевича, Умберто Боччоні, Марії Приймаченко, Анрі Руссо, Фернана Леже, Мерет Оппенгейм, Кете Кельвиць, Отто Дікса, Давіда Сікейроса, Сальвадора Далі та ін. Під час уроку йшлося про те, що найвиразніші вияви аван­гардного мистецтва були реакцією на зруйнування традиційного образу світу, розриву єдності людини з Природою, зміщення ціннісних пріоритетів з духовних на матеріальні. Школярі активно долучились до обговорення наслідків наукових відкриттів і здобутків технічного прогресу у першій половині ХХ століття, що вплинули на формування авангардного мистецтва.

Авторський урок професора О.А. Коляструк супроводжувався інтерактивною презентацією, кадрами документальних і художніх фільмів, зокрема й політичної сатири Чарльза Чапліна «Великий диктатор». Завдяки вдало дібраному наочному підґрунтю школярі мали змогу переконатись у тому, що художники ХХ століття прагнули викрити небезпеку тоталітарного режиму, суть диктаторських режимів Сталіна, Гітлера Муссоліні, що руйнували духовні цінності, нав’язували ідеологію зверхності націй, класу, раси. Запропоновані фото- і відеоматеріали, репродукції картин спонукали учнів до роздумів про тісний зв’язок минулого з сучасністю.

Десятикласники вчились розшифровувати твори мистецтва, впізнавали їх творчу концепцію, намагались збагнути художньо-естетичний зміст. Розглядаючи, наприклад, твір Казимира Малевича «Чорний квадрат», вони пробували сформулювати власні думки з приводу ряду запитань: Чому чорне на білому? Чому саме квадрат? Що це може означати? Коло потенційних відповідей учнів зумовлювалося не стільки самою картиною, скільки здатністю молоді до пошуків асоціацій, інтелектуальною і творчою спроможністю.

Юнаки й дівчата зробили висновок про те, що в суспільстві діє багато сил, і мистецтво – лише одна з них: «Краса здатна рятувати світ, але це відбувається лише тоді, коли суспільно-руйнівні дії інших величин не знищують під корінь усе те, що творить митець».

Емоційно-інтелектуальне включення учнів протягом усього уроку талановито підтримане професором О.А. Коляструк, завдяки глибокому володінню фактичним матеріалом, ненав’язливій, щирій, природній манері викладу, логічним умовиводам і особистісній переконаності у тих істинах, які були донесені аудиторії, констатувала доктор педагогічних наук, професор кафедри психології В.Є. Сорочинська.
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії культури України Т.А. Мельничук із приводу почутого й побаченого під час вивчення теми висловилася так: «Тема обраного уроку є досить актуальною. В умовах сучасної загрози вторгнення на територію нашої країни російських військ лектор, демонструючи картину В. Верещагіна «Апофеоз війни», портрети диктаторів ХХ ст., фрагменти фільму «Великий диктатор», спонукав дітей до роздумів над проблемою збереження миру у сучасному світі».

"Дуже ґрунтовний, великий за обсягом цікавий, різножанровий матеріал подала учням професор О.А. Коляструк. Дуже важливим є те, що вона вчить молодь гуманізму, людяності, проводить паралель із сучасністю. Ольга Анатоліївна спонукала школярів замислитись, які можливості має мистецтво", - так охарактеризувала урок учитель історії Вінницької ЗОШ №26 Л.В. Гуменюк.

Після заняття десятикласники мали можливість поспілкуватися зі студентами, побувати в навчальних аудиторіях, де ті наразі здобувають фахову освіту, разом із членами ради студентського самоврядування інституту історії, етнології і права відвідали бібліотеку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, музейно-просвітницький центр. А викладачі й учителі тим часом дискутували з приводу уроку, обговорили його наповнення тематичним матеріалом та методичні підходи до подання. Ректор навчального закладу, професор О.В. Шестопалюк висловив щиру подяку Департаменту освіти Вінницької міської ради та дирекції ЗОШ №26 м. Вінниці за підтриману ініціативу і плідну співпрацю.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Екскурсія по університету


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ольга Анатоліївна Коляструк – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, Відмінник освіти України (2003).

Народилась у місті Вінниці в родині робітників, закінчила Вінницьку середню школу №26. Випускниця історичного факультету Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (1979) за спеціальністю «історія», кваліфікація - «вчитель історії та суспільствознавства». Працювала учителем історії у Барській середній школі № 2.

За час навчання в аспірантурі Інституту історії АН УРСР під керівництвом проф. С.В. Кульчицького написала й успішно захистила (2003 р.) кандидатську дисертацію на тему: «Преса УСРР у контексті політики українізації (20-30-ті рр. ХХ ст.)» (спеціальність: 07.00.01 – історія України). Вчене звання доцента присвоєно 2004 р.

2008 рр. закінчила докторантуру у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, науковий консультант - член-кореспондент НАН України, професор В.М.Даниленко. Результатом роботи стала докторська дисертація на тему: «Повсякденне життя інтелігенції УСРР у 1920-ті рр.: сучасний теоретико-методологічний та історіографічно-джерелознавчий дискурс» (спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни) захищена в Інституті історії України НАН України у 2010 р. Вчене звання професора присвоєно 2013 р.

О.А. Коляструк - автор понад 160 наукових праць, у тому числі 2-х авторських монографій: «Історія повсякденності як об’єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти» (2008), «Інтелігенція УСРР в 1920-ті рр.: повсякденне життя» (2010); співавтор колективних монографій Інституту історії України НАН України: «Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.)» (2010), «Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921–1928)» (2009); співавтор 4-х навчальних посібників з новітньої історії, серед яких - книга для вчителів історії України та Росії «Україна та Росія на перехрестях історії» (М.-К, 2012).

Здійснює наукове консультування докторанта ВДПУ імені Михайла Коцюбинського доц. Т.Р. Кароєвої, аспірантів: М.Ю. Зінчук, С.В. Роїка, А.В. Горниша, здобувачів: Я.В. Красилюк, Р.В. Крохмалюка.

<

Керівник наукової теми кафедри: «Повсякденне життя подолян у другій половині ХХ - початку ХХІ ст.: діалог етнічних культур», освітньо-виховного проекту з навчальними закладами міста й області «Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді», науково-дослідного проекту з Державним архівом Вінницької області «Старе подільське фото».

О.А. Коляструк - науковий редактор серій «Структури повсякденності» та «Подільська інтонація» видавництва «Раритети України» (Харків), член редколегії історичних видань, у тому числі фахового журналу «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (серія «Історія»).

Коло наукових інтересів: теорія й історія повсякденності, історія української і зарубіжної культури, візуальна історія, усна історія, історична та культурна антропологія.

Викладає дисципліни на кафедрі всесвітньої історії: «Історія світової культури», «Історія стародавнього світу (ч.2 Історія античності)», «Історична антропологія».


Відеонарис

Якщо Вы бачите цей надпис, це означає Ваш браузер не підтримує Flash технології.Репортаж - Ірина Федорчук

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1