Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ДОКУМЕНТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

14.03.2014 р.14 березня 2014 року в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулися спільні збори викладачів і студентів, де підписано «Угоду про налагодження атмосфери довіри і співпраці між викладачами і студентами». Цей документ дозволяє орієнтувати кожного працівника, аспіранта і студента на діловитість і підприємливість, впорядкувати спілкування між усіма учасниками навчального процесу і забезпечити сприятливий моральний клімат у колективі. Норми документа є інструментом саморегулювання діяльності кожного члена багатотисячного колективу і визначають критерії їхнього морального вибору в певних життєвих ситуаціях.

Угода відповідає загальноприйнятим етичним нормам і поширюється на всіх членів академічної спільноти. Її підписали 7 викладачів і 7 студентів, яким колективи інститутів і факультету делегували відповідні повноваження.

Угода про налагодження атмосфери довіри і співпраці
між викладачами і студентами
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського

У часи, коли Українська держава переживає серйозну політичну кризу, знайшлися сили, які активно використовують суспільну нестабільність для порушення звичного ритму університетського життя. Неправомірні вчинки невідомих структур, нестримний інтернетпотік різних обвинувачень на адресу викладачів породили у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського ситуацію недовіри і суцільних підозр. З метою консолідації всього колективу навколо вирішення важливих проблем, відновлення атмосфери довіри і співпраці викладачі і студенти педуніверситету укладають цю Угоду.

3. Умови цієї угоди можуть бути змінені і доповнені за взаємною згодою сторін шляхом підписання нових угод, які будуть невід’ємними частинами цієї угоди.

4. Угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами і діє безстроково.

5. Угоду укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


Фото - Олександр Кузьминський

переглядів: 1