Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Mетодичний колаж

«Організація позакласної роботи

в системі літературної освіти учнів»


28.11.2012 р.

КРЕАТИВНИЙ СТУДЕНТ – КРЕАТИВНИЙ УЧИТЕЛЬ

Учитель-словесник в реалізації своєї професійної діяльності повинен керуватися вимогами сучасної освіти, зокрема особистісно зорієнтованим навчанням, тому постійно має шукати такі форми роботи з учнями, які розвиватимуть не лише компетентного читача, а й творчу особистість.

Важливу роль у розвитку креативності майбутнього вчителя-словесника відіграє метод проектів. В основі цієї технології лежить розвиток основних компетенцій: пізнавальних навичок учнів, уміння орієнтуватися у різних джерелах інформації, застосовувати на практиці отримані знання, виділяти проблеми і визначати шляхи їх вирішення, планувати, прогнозувати, аналізувати, зіставляти, оцінювати, робити висновки, виробляти особисту думку, презентувати результати діяльності. Проектна технологія сприяє вихованню толерантності та комунікативності, вимагає співробітництва, формує соціально активну особистість, здатну до самовдосконалення.

28 листопада викладачі кафедри української літератури ст. викл. Пойда О.А. і ас. Цибульська Л.І. спільно зі студентами філології й журналістики провели методичний колаж «Організація позакласної роботи в системі літературної освіти учнів». Зі вступним словом учасників дійства привітала Цибульська Л.І., яка зазначила, що такий захід є надзвичайно важливим на шляху до вершин методичної майстерності майбутніх учителів: «Це свято творчості, свято колективної дружної співпраці». Творчі виступи студентів оцінювало компетентне журі, яке очолила старший викладач Пойда О.А., до його складу також увійшли студенти 4 курсу Паламарчук Ольга (група А), Декалюк Катерина (група Б), Токарчук Ольга (група Г), Омельянчук Вікторія (група Д), Присяжнюк Аліна (група У).

Кожна студентська група отримала випереджувальне завдання, яке мало на меті не лише підготувати презентації різних видів позакласної роботи з української літератури, а й скласти алгоритм методичного проведення конкретного заходу.
Студенти групи У продемонстрували зразок проведення літературної гри «Щасливий випадок» («Сторінками життя й творчості Б. Грінченка»), групи А – брейн-рингу («Життєтворчість І. Нечуя-Левицького: чи знаєте ви?..»), групи Д – заочної екскурсії («Невідома Марко Вовчок»), групи Б – літературного КВК («Життєтворчість М. Гоголя: українськими стежками великого майстра»), групи Г – літературно-музичної композиції («Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»).

Колективні роботи студентів всіх груп були втіленням творчості та креативності, команди зуміли продемонструвати нестандартні вирішення навчальних ситуацій – ті методичні «родзинки», якими повинен володіти кожний учитель. Члени журі, порадившись, прийшли до одностайної думки, що 1 місце вибороли студенти групи Б. В окремих номінаціях визначено таких переможців: «Кращий науково-методичний підхід до реалізації і підготовки методичного заходу» – група 4-У, «Краще творче втілення теми виховного заходу» – група 4-Д, «Краще втілення ідеї національно-патріотичного виховання» – група 4-Г, «Краща колективна реалізація проекту» – група 4-А, «Естетизм виховного заходу» – група 4-Б.

Загалом глядачам було приємно споглядати таке дійство, адже студенти, за словами голови журі Пойди О. А., зуміли «вийти за рамки традиційної підготовки до занять».

Отже, проведення методичного колажу дало можливість нам, студентам 4 курсу, зрозуміти надзвичайно важливе значення позакласної роботи в системі літературної освіти. Діти – це майбутнє суспільства, гордість і честь України, її світовий авторитет, і від того, які цінності ми виховуємо в них сьогодні, багато в чому залежить наше завтра.

Дякуємо кафедрі української літератури, зокрема ст. викл. Пойді О.А. та асист. Цибульській Л.І., за організацію та проведення цікавого та креативного заходу.В. Бевза, студентка 4 курсу ІФЖ

переглядів: 1