Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

2-5 жовтня 2013 р. у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку", присвячена 95-ій річниці з дня народження Федора Миколайовича Мількова - видатного географа-теоретика другої половини ХХ ст.


Ф.М. Мільков першим обґрунтував термін «ландшафт» як загальне поняття; відкрив географічне явище, яке запропонував назвати вертикальною диференціацією ландшафтів; знайшов оригінальні вирішення низки питань фізико-географічного районування; розробив теорію ландшафтно-типологічного картографування і реалізував її на практиці; виокремив ландшафтну сферу Землі як біологічний фокус географічної оболонки; запропонував систему парагенетичних ландшафтних комплексів; глибоко й детально розробив у теоретичному і прикладному аспектах новий напрям у ландшафтознавстві – антропогенне ландшафтознавство; обґрунтував методику польових досліджень і визначив основні географічні закономірності схилової мікрозональності ландшафтів; займався проблемами геоекології й звернув увагу на значення комфортності ландшафту в життєдіяльності людей; вирішив низку окремих, але не менш важливих проблем, пов’язаних із природними комплексами всіх таксономічних рівнів; особливу увагу приділяв розвитку історії географії та ландшафтознавства, географічній освіті та підготовці науковців-географів.

Завдяки невтомній і надзвичайно продуктивній праці Ф.М. Мількова географічний факультет Воронезького університету, де він завідував кафедрою фізичної географії, був визнаний одним із десяти основних академічних і університетських центрів фізико-географічних досліджень у Радянському Союзі. На базі цього центру розвинулась одна з найоригінальніших наукових шкіл – школа антропогенного ландшафтознавства, Мільковська школа, учнем якої є й автор цих рядків, а також багато науковців України, Росії, Білорусі, країн Балтії та загалом Європи.

Професор Г.І. Денисик

2 - 4 жовтня 2013 р. кафедра географії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Антропогенне ландшафтознавство: перспективи розвитку», присвячену 95-річчю з дня народження засновника антропогенного ландшафтознавства Ф. М. Мількова, який вирізнявся оригінальністю, самобутністю навіть серед найбільш талановитих географів. В істинно значному, унікальному науковому творчому доробку вченого більше 550 праць, серед яких майже 50 монографій.

Зауважимо: кафедра географії уже протягом 20 років традиційно проводить ювілейні наукові конференції на честь видатного вченого-ландшафтознавця. І це не випадково. За час функціонування кафедри під керівництвом одного і успішних учнів Ф.М. Мількова, доктора географічних наук, професора Г.І. Денисика сформувалася єдина в Україні школа антропогенного ландшафтознавства.

Учасниками роботи конференції стали понад 100 науковців із різних регіонів України й Росії, вчителі географії м. Вінниці й Вінницької області, студенти природничо-географічного факультету. У зв’язку із спільним вирішенням окремих проблемних питань географічної освіти і практики особливе зацікавлення у проведенні заходу виявили географи з Умані, Чернівців, Кривого Рогу.
італьне слово з нагоди початку роботи наукової конференції виголосила проректор з наукової роботи нашого університету, професор І.Є. Руснак. Продовжилося спілкування доповідями відомих в Україні та за її межами вчених, докторів географічних наук: завідувача кафедри ландшафтної екології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, проф. М.Д. Гродзинського, завідувача кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів та природокористування, проф. І.П. Ковальчука, завідувача кафедри фізичної географії і океанології ТНУ, проф. К.А. Позаченюк, завідувача кафедри географії ВДПУ, професора Г.І. Денисика. З особливим теплом та увагою на пленарному засіданні учасники конференції зустріли заслуженого діяча науки Російської Федерації, члена-кореспондента РАН, почесного члена РГТ В.А. Снитка.

Цікавою була доповідь завідувач кафедри фізичної географії НПУ ім. М.П. Драгоманова С.В. Міхелі. Зроблений ним аналіз розподілу річної кількості публікацій ландшафтознавчого спряму­вання за 1951-2008 pp. показав, що й за цим показником науковці Вінницького педуніверситету випередили усі інші ландшафтознавчі центри України на етапі 2005-2008 pp.

На секційних засіданнях було продовжено обговорення актуальних питань розвитку антропогенного ландшафтознавства. У вечірній час учасники конференції мали змогу побувати на набережній ROSHEN, помилуватися красою світломузичного фонтану та поспілкуватися на «географічних вечорницях».

Завершальний день конференції був особливо насиченим, оскільки проходив у формі польового семінару в межах мозаїчно-мальовничого Вінницького Придністер’я. Дорогою співробітники кафедри географії знайомили гостей з особливостями природи, господарства, нагальними проблемами Вінниччини і прикладами вдалого їх вирішення, цікавими історико-культурними об’єктами й пам’ятками природи. Науковці відвідали історико-культурний заповідник «Буша» та «Гайдамацький яр».

ироблені учасниками конференції в результаті дискусій актуальні завдання подальшого розвитку антропогенного ландшафтознавства лягли в основу спільно прийнятої резолюції.


Репортаж - А.Гудзевич, Г.Чернова.

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1