Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ІІ Регіональна студентська наукова конференція

«Подільська регіональна лексикологія:

стан та перспективи»


19.04.2013 р.


«Вивчення подільського діалекту, представлення його структури в контексті інших українських діалектів та інших мов – це одне з невідкладних завдань українського мовознавства, насамперед – мешканців цього краю чи вихідців із Поділля, для кого подільське мовлення є симфонією рідного краю і символом рідних порогів».

П. Ю. Гриценко


«Вивчення подільського діалекту, представлення його структури в контексті інших українських діалектів та інших мов – це одне з невідкладних завдань українського мовознавства, насамперед – мешканців цього краю чи вихідців із Поділля, для кого подільське мовлення є симфонією рідного краю і символом рідних порогів».

На запрошення взяти участь у заході вже вдруге відгукнулись представники всіх вишів, які займаються науковими дослідженнями регіональної лексики Поділля, а саме: Хмельницького національного університету, Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Цьогоріч до роботи конференції приєднався й Інститут філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.
На пленарному засіданні власні наукові розвідки презентували доктор філологічних наук, професор Павликівська Н. М. («Словник гідронімів Вінниччини: досвід укладання»), кандидат філологічних наук, доцент Павлушенко О. А. («Концепт «вітряки» в художньому світі Михайла Стельмаха»), кандидат філологічних наук, доцент Краєвська Г. П. («Польські запозичення в подільських говірках: сфера ремесел»), кандидат філологічних наук, асистент Гороф’янюк І. В. («Евристичний потенціал матералів до «Лексичного атласу української мови»: ботанічна лексика центральноподільських говірок»). До участі в роботі пленарного засідання долучилися й студенти-переможці Подільського регіонального краєзнавчого конкурсу, що відбувався на базі Хмельницького національного університету, та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук – Т. Харькова (м. Умань), Д. Кравчук (м Вінниця), О. Кравчук (м. Вінниця).Студентська молодь демонструвала перші власні наукові здобутки у форматі 4 секційних засідань: «Онімний ландшафт Поділля» (керівник – д.філол.н., проф. Павликівська Н. М.), «Лексико-семантичні особливості подільського говору» (керівник – к.філол.н., асист. Гороф’янюк І. В.), «Лінгвістичне портретування говірок Поділля» (керівник – к.філол.н., доц. Костюк А.В.), «Лінгвістика тексту письменників-подолян» (керівник – к.філол.н., доц. Павлушенко О.А.). Керівники усіх секцій відзначили високий рівень підготовки наукових доповідей, майстерність виступів, належний рівень володіння студентами матеріалом досліджень.
Студентські розвідки опубліковано в 11-му випуску збірника наукових статей інституту філології й журналістики «Філологічні студії».

Завершився захід відвідуванням гостями Музею-садиби Михайла Коцюбинського та покладанням квітів до пам’ятника митця, чиє ім’я носить наш університет.


Репортаж - І. Гороф’янюк, асистент кафедри української мови

переглядів: 1