Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція

із серії «Літературні контексти ХХ століття»


11-12.04.2013 р.
ГАЛИНА ЖУРБА: ПОСТАТЬ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

11-12 квітня 2013 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася ІІІ Всеукраїнська наукова конференція із серії «Літературні контексти ХХ століття» на тему: «Проза Галини Журби в ідейно-естетичному контексті міжвоєнної доби: до 125-ї річниці від дня народження письменниці». Співорганізатори заходу – Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Вибравши 2009 року для комплексного інтерпретування творчість Леоніда Мосендза, 2011 – спадщину Юрія Клена, а цьогоріч – життєтворчість Галини Журби, викладачі кафедри української літератури окреслили ключові орієнтири своєї діяльності: актуалізували творчість самобутніх письменників, уродженців Поділля, звернули увагу на вісниківську літературну традицію як одне з найпотужніших ідейно-естетичних явищ української культури ХХ століття.
До участі було запрошено науковців із 30 вищих навчальних закладів і наукових установ України, Польщі, Молдови, які представляли Київ, Дрогобич, Люблін (Польща), Кам?янець-Подільський, Ізмаїл, Кіровоград, Кременець, Кривий Ріг, Львів, Острог, Переяслав-Хмельницький, Тирасполь (Молдова), Рівне, Тернопіль, Умань, Хмельницький, Краків (Польща) та інші міста.Вітальним словом пленарне засідання відкрили проректор із наукової роботи, завідувач кафедри української літератури, професор Руснак І. і декан-директор інституту філології й журналістики, доцент Кононенко В. Проблематика виступів розкрила різні грані творчого обдарування Галини Журби, окреслила ідейно-художню парадигму літератури міжвоєнної доби. Виступ професора Іванишина П. (Дрогобич) «Націоцентричні засади тлумачення творчості Галини Журби» привернув увагу слухачів національною спрямованістю письменниці, вписаної в літературу зазначеного періоду. Професор Комариця М. (Львів) у доповіді «Галина Журба в рецептивному полі західноукраїнської міжвоєнної критики» проаналізувала розвідки і рецензії на твори Галини Журби в католицькій періодиці. Професор Мариненко Ю. (Київ) у виступі «Неоромантична візія людини в творах Галини Журби» акцентував увагу на неоромантичних акцентах письменниці, провівши інтертекстуальні і контекстуальні паралелі. Художньо-естетичні концепції міжвоєнної доби, зокрема творчість Євгена Маланюка і Наталени Королевої, стали об?єктом наукової уваги професора Панченка В. (Київ) у доповіді «Християнський ренесанс творчості Євгена Маланюка», професора Поліщука Я. (Краків) – «Поетика легендарного» (Про роман «Quid est Veritas?» Наталени Королевої).
На секційних засіданнях розглядалися актуальні проблеми жанрово-тематичного розмаїття і поетика творчого доробку Галини Журби, естетичні й ідеологічні концепти міжвоєнної доби, мовознавчі і методичні аспекти творчості прозаїка.

Під час конференції проведено круглий стіл «Проблеми вивчення еміграційної та західноукраїнської літератури» за участю провідних літературознавців, а також презентації наукового збірника «Вісниківство: літературна традиція та ідеї», творів Дмитра Донцова у 10-ти томах (Т.1, Т.2, Т.3), книги «Пейзажі людини. Тринадцять історій зі світу літератури» Я. Поліщука. Важливо, що всі ці заходи викликали відповідний резонанс серед студентів, які взяли активну участь у дискусіях під час проведення круглого столу і в обговоренні нових наукових видань, представлених літературознавцями.

Усе розмаїття і водночас цілісність дослідницької роботи, презентованої учасниками наукового зібрання, буде відображено в черговому, третьому збірнику наукових праць із серії «ХХ століття: від модерності до традиції».


Репортаж - В. Крупка, старший викладач кафедри української літератури

Фото - Олександр Кузьминський

переглядів: 1