Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

26.03.2013 р.


Сучасний рівень отримання та подання інформації вносить певні корективи у діяльність бібліотек. Студенти й викладачі вищих навчальних закладів стають ще вимогливішими щодо отримання якісної, оперативної та необхідної інформації.

Для задоволення потреб користувача, забезпечення оперативного доступу до всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів як власного виробництва, так і придбаних, книгозбірня Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського вивчає сучасні досягнення у галузі інформаційних, комунікаційних і мультимедійних технологій, активно впроваджує їх у бібліотечні процеси.
Завдяки підтримці ректорату університету інноваційний клімат є обов’язковою умовою розвитку бібліотеки. Так, із 2009 р. тут функціонує зала електронної інформації на 40 автоматизованих робочих місць, електронну залу книгозбірні щоденно відвідують майже 200 користувачів.

Зважаючи на роль і важливість бібліотеки щодо інформаційного забезпечення навчально-виховного та наукового процесів вишу, адміністрацією навчального закладу на чолі з ректором, професором Шестопалюком О.В. було прийнято рішення про створення ще однієї електронної зали з доступом до локальної і всесвітньої мережі. 26 березня 2013 року відбулась презентація втіленого задуму в реальність.

На відкритті читальної електронної зали були присутні проректори, директори-декани інститутів, викладачі, студенти, працівники бухгалтерії, бібліотекарі. Їх привітав із такою знаменною подією ректор, професор Шестопалюк О. В., підкресливши, що відтепер ще більше читачів бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського матимуть можливість для використання світових ресурсів.До привітального слова долучилися директор ІФЖ Кононенко В. В., заступник директора з наукової роботи ІППМ Імбер В. І., завідувач кафедри всесвітньої історії ІІЕП Мельничук О. А., які висловили думку про те, що нинішній студент просто зобов’язаний володіти сучасними інформаційними знаннями.

Від імені студентства слово подяки виголосила студентка ІІМ Л.Грушко. Вона зазначила, що сучасний навчальний процес майже неможливий без інтернет-технологій.

З унікальною подією в житті університету студентів і співробітників привітала директор бібліотеки В. С. Білоус, констатуючи у своєму виступі факти:

- Наразі із входженням в еру інформаційного суспільства університетська бібліотека формує свої ресурсні масиви відповідно до нових вимог суспільства та нових навчальних програм. Активно формуються електронні фонди, бази даних електронного каталогу нараховують понад 200 тис записів, наповнюються гіпертекстові (повнотекстові) документи та медіафонд. Персонал книгозбірні приділяє значну увагу інноваційним аспектам розвитку бібліотечно-бібліографічного обслуговування, розширенню спектру бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг. Розпочалася робота зі створення інституційного репозитарію та забезпечення віддаленого доступу до Інтернет-каталогу бібліотеки, зокрема засвоєння пакетів програм Dspace та Koha.

Дата 26 березня 2013 року стане ще однією гарною сторінкою в історію ВДПУ, адже сьогодні студенти і викладачі отримали ще 48 ПК. Тепер до послуг користувачів університетської книгозбірні 86 комп’ютерів. Збільшення кількості електронно-обчислювальної техніки надасть можливість покращити інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів. У читальній електронній залі вони зможуть прочитати книгу та скористатися величезними світовими електронними ресурсами. Майбутнє університетська книгозбірня вбачає у гармонійному поєднанні традицій та інновацій – книг і сучасних телекомунікаційних систем інформації.

Від усіх працівників бібліотеки та її користувачів директор подякувала ректорату університету та особисто ректорові О. В. Шестопалюку, побажала втілення всіх подальших ініціатив і планів щодо розбудови навчального закладу.


Репортаж - Л. Мельникова, провідний бібліотекар

Фото - Ігор Дорохов

переглядів: 1