Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

20.03.2013 р.


20 березня Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського відзначає знаменну дату – 10-річчя ректорської діяльності академіка Академії вищої освіти України, заслуженого працівника освіти України, доктора педагогічних наук, професора Шестопалюка Олександра Васильовича.

Упродовж десятиліття всі свої вміння, творчу енергію Олександр Васильович із дня у день спрямовує на зростання іміджу університету, модернізацію вищої школи України, покликаної готувати високоосвічених, професійно майстерних працiвникiв, котрі володіють найновiшими знаннями й уміннями, високими гуманними якостями. Під його керівництвом Вінницький педагогічний наполегливо розвивається як сучасний науково-освітній центр, що успішно поєднує традиційні навчальні засоби з інноваційними технологіями, розширює горизонти вітчизняної освіти й науки, плідно працює у різних напрямках спiвробiтництва, бере активну участь у державних і мiжнародних проектах, конференцiях, програмах обмiну. За час наполегливої роботи Олександра Васильовича на посаді очільника одного з найпрестижніших педагогічних навчальних закладів країни Вінницький державний педагогічний імені Михайла Коцюбинського став одним із лідерів педагогічної освіти не лише в регіоні, а й в Україні.
Колеги, студенти поважають ректора за високий професіоналізм, працелюбність, уміння бути принциповим, мудрим, вимогливим, уважним, тактовним, винятково доброзичливим у ставленні до людей. Тож сьогодні від імені усього професорсько-викладацького та студентського колективу О.В. Шестопалюка вітали перший проректор із науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доцент С.О. Гусєв, проректор із наукової роботи, доктор філологічних наук, професор І.Є. Руснак, проректор із науково-педагогічної роботи, кандидат історичних наук, доцент О.І. Криворучко, проректор із господарської роботи А.Д. Павлюк, декан-директор інституту іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент Т.І. Ямчинська, декан-директор інституту історії, етнології і права, кандидат історичних наук, доцент Ю.А. Зінько, декан-директор інституту математики, фізики і технологічної освіти, кандидат фізико-математичних наук С.В. Подолянчук, декан-директор інституту педагогіки, психології і мистецтв, кандидат педагогічних наук Н.І. Лазаренко, декан-директор інституту фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук В.Л. Яковлів, декан-директор інституту філології і журналістики, кандидат історичних наук, доцент В.В. Кононенко, декан природничо-географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент Л.І. Стефанков, головний лікар санаторію-профілакторію «Педагог» С.В. Мазур, головний бухгалтер університету Л.П. Буркова, голова профспілки університету М.В. Баюрко. Вони побажали ректорові міцного здоров’я, невичерпних творчих сил і натхнення для плідних починань і майбутніх звершень, щастя, відчуття повноти і неповторності життя, а очолюваному О.В. Шестопалюком колективові - нових успіхів у навчальній, навчально-методичній, науковій та науково-дослідній діяльності, надалі вміло передавати знання й життєвий досвід студентству, виховувати високі духовні і моральні якості молоді, зберігати й примножувати традиції нашої альма-матер, здійснювати достойний внесок у розвиток української вищої школи.переглядів: 1