Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

18.12.2012 р.

18 грудня запрацювала спеціалізована вчена рада Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Засідання ради відкрив голова ради, ректор, доктор педагогічних наук, професор О.В.Шестопалюк. Він зачитав наказ МОНМС України про склад ради, яка буде працювати 3 роки. До складу ради входить 16 докторів наук, професорів з Вінниці, Києва, Львова. 11 професорів працюють у нашому університеті.

У цей день свої дисертації захищали представники м. Луцьк. Докторську – докторант Східно-Европейського (Волинського) національного університету Тулашвілі Юрій Йосипович на тему: «Теоретичні і методичні засади професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору», кандидатську – аспірант того ж університету Супрун Майя Володимирівна на тему: «Формування основ професіоналізму майбутнього викладача вищої школи в процесі магістерської підготовки»
У засіданнях спеціалізованої вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського брали участь знані науковці України – дійсні члени Національної АПН України, доктор технічних наук, професор Биков В.Ю., доктори педагогічних наук, професори Зязюн І.А. і Синьов В.М., також доктор педагогічних наук, професор Орлов В.Ф., які виступили опонентами.Свої засідання спеціалізована вчена рада Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальностями 13.00.01 – загальна педагогіка та її історія, й 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти проводить і 19 грудня коли будуть захищатися 3 кандидатські дисертації. Одна з них буде захищатися представником нашого університету Нікітченко Н.В., яка працює на природничо-географічному факультеті.

професор Р.С. Гуревич

переглядів: 1