Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

29.11.2012 - 30.11.2012 р.


Делегація ВДПУ у складі проректорів, деканів-директорів, декана факультету, керівників окремих відділів і служб та учасників художньої самодіяльності відвідала Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України. Під час візиту, зініційованого ректорами університетів професорами О.В.Шестопалюком та М.М.Козяром, відбулося знайомство з університетом, особливостями організації навчально-виховного процесу, матеріально-технічним та програмним забезпеченням, організацією дозвілля курсантів та студентів.

Особливо цінним було вивчення досвіду використання сучасних навчальних ІТ-технологій, функціюванні локальних мереж.

Керівники структурних підрозділів нашого університету обмінялися досвідом зі своїми львівськими колегами щодо наукової діяльності та організації навчального процесу.

Студенти-учасники художньої самодіяльності ВДПУ та народний художній колектив «Щедрик» виступили з концертами перед курсантами, проферсько-викладацьким та офіцерським складом.