Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

І регіональна науково-практична конференція
студентів магістратури, аспірантів та докторантів
"Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень"

присвячена 100-річчю
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського


3.04.2012 р.З 3 по 5 квітня 2012 року на базі Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проходила І регіональна науково-практична конференція студентів магістратури, аспірантів і докторантів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень» присвячена 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету.

3 квітня 2012 р. було проведене пленарне засідання на якому з вітальним словом виступила проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор Руснак І. Є., з доповідями виступили директор Інституту магістратури, аспірантури, докторантури, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Гуревич Р. С., аспірантка ВДПУ Кобися А. П., аспірант ВНТУ Лєсовий В. Ю., здобувач Власюк І. В. та студенти магістратури Макоцьоба Ю. С., Фірманюк Ю. В., Горщук О. М., Єрмакова В. Я. та Щепотіна Н. Ю. Аспіранти і магістри у виступах формулювали наукові проблеми та завдання наукових пошуків, висвітлювали сучасні погляди на проблеми освіти і науки, стан впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес, формування професійних компетенцій майбутніх фахівців економічного профілю, адаптацію першокурсників вищих навчальних закладів до нових умов навчання, вплив фізичних навантажень на розвиток молоді тощо.
4 квітня 2012 р. пройшли секційні засідання «Актуальні проблеми професійної освіти та інформаційних технологій навчання», «Актуальні проблеми техніки, фізики, математики, інформатики, астрономії, економіки», «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних, природничих наук і фізичного виховання» у яких прийняли участь понад 100 молодих науковців.

Конференція завершила роботу 5 квітня. На заключному засіданні заступник директора Інституту магістратури, аспірантури, докторантури, к.п.н., доц. Шевченко Л. С. підвела підсумки роботи, вручила почесні грамоти за кращі доповіді студентам магістратури, аспірантам та здобувачам. Із звітами про роботу секцій виступили к.п.н., доц. Кадемія М. Ю., к.п.н., доц. Матяш О. І. та к.ф.н., доц. Слободинська Т. С., усі керівники секцій відзначили високий науковий рівень доповідей та хорошу підготовку та учасників конференції.

Дякуємо усім учасникам за співпрацю та запрошуємо до участі у ІІ регіональній науково-практичній конференції студентів магістратури, аспірантів і докторантів «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень».Текст - Людмила Шевченко
Фоторепортаж - Ігор Дорохов