Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

22.03.2012 р.


22 березня 2012 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулась олімпіада з інформатики серед студентів напряму підготовки «Технологічна освіта та основи інформаційних технологій» Інституту математики, фізики та технологічної освіти. У цьому змаганні взяли участь 8 студентів.

Організатором проведення олімпіади стала кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті, а саме, її викладачі: канд.пед.наук, доц. Коношевський Л.Л. та канд.пед.наук, ст.викладач Шахіна І.Ю.

Олімпіада з «Інформатики» проводилася з метою виявлення студентів, які найкраще оволоділи знаннями з даної дисципліни та вміють застосувати усі знання з курсу та впроваджувати їх у практичну діяльність. Найбільш важливі завдання, що вирішуються олімпіадою з інформатики: поглиблення і узагальнення теоретичних знань студентів у сфері дисципліни, що викладається, формування основ алгоритмічного мислення (швидке ухвалення правильного рішення), розвиток пізнавального інтересу, навичок планування і організації дослідницької роботи, самоконтролю, активізація творчого потенціалу.
На виконання завдань кожного туру відводилося 4 астрономічних години. Олімпіадні завдання, які виконували студенти, відповідають галузевому стандарту з інформатики для педагогічних університетів та нормативній дисципліні «інформатика».

Учасникам олімпіади пропонувалося розв’язати завдання достатнього, високого та творчого рівня складності. Критерії, за якими оцінювалися олімпіадні роботи з «Інформатики»: оригінальність пропонованого розв’язку, структура і відповідність обраному напрямку; нестандартність використаних програм та методів розв’язання; відповідність способу представлення результату розв’язання даного завдання; зміст (інформативність, зрозумілість і чіткість представленої інформації, грамотність); ступінь креативності. Окрім загальних критеріїв застосовувались наочні критерії оцінювання робіт, а також критерії, що відносились до конкретного типу завдання. За сумою набраних балів складався рейтинг усіх учасників олімпіади. Не всі студенти справилися із завданням.

Багаторічний досвід засвідчує, що студенти, котрі займають призові місця, як правило, відрізняються від загального контингенту студентів високим рівнем мотивації до навчання і завжди успішні в інших дисциплінах. Колектив кафедри прагне залучити як можна більшу кількість студентів до участі в олімпіадах, зміцнити у студентів творчий підхід до засвоєння предмета, удосконалювати цей перспективний метод навчання.


Тож дякуємо студентам за участь в олімпіаді та вітаємо переможців !Текст – Ірина Шахіна

Фоторепортаж – Ігор Дорохов