Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

20.01.2012 p.


Науковий гурток із правознавства

В інституті історії, етнології та права функціонує науковий гурток із правознавства під керівництвом старшого викладача І.Ю. Данілової. Наразі у його складі 24 студенти ІІЕП 2-го та 3-го курсів. Старостою гуртка є третьокурсниця Олеся Вілун. Засідання проводяться в останній тиждень кожного місяця впродовж усього навчального року в чітко встановлений час.

Гурток правознавства об’єднує студентів, які займаються спільним дослідженням актуальних багатоаспектних правових питань: сімейні права й сімейні обов’язки, правове регулювання особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, проблеми цивільно-правового регулювання особистих немайнових прав фізичної особи, проблеми правового регулювання авторського права в Україні, правового регулювання підприємницької діяльності в Україні, підстави кримінальної відповідальності та форми її реалізації за законодавством України, особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх в Україні та країнах Європи.

Під час роботи гуртка студенти відвідують місцеві районні суди для ознайомлення з роботою судових органів України, проводять зустрічі з представниками правоохоронних органів, адвокатури і нотаріату для ознайомлення зі структурою та специфікою їхньої роботи, на засіданнях гуртка набувають навичок самостійного наукового дослідження, узагальнення та систематизації правового матеріалу, викладу результатів своїх розробок в усному виступі та в наукових збірниках інституту. Крім того, студенти виховують в собі професійні якості, необхідні кожному вчителю правознавства: вміння виступати перед аудиторією, логічно послідовно, переконливо й грамотно висловлювати думки, відстоювати власну точку зору, освоюють навички складання правових документів, юридичних висновків щодо правових ситуацій.


Б. Кравець
студент 3 курсу ІІЕП