Fb Fb Fb

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» з підготовки бакалавра на базі ПЗСО зі спеціальності 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво

E-mail: musicoffice.vspu@gmail.com


Освітня програма «Соціальна робота. Психологія» підготовки магістра з соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота

E-mail: kpsihologiiisocrob@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Інформатика, математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) додатковою предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: kaf_mat@vspu.edu.ua


Освіньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: ktmfvs@ukr.net


Освітньо-професійна програма Магістра фізичної терапі Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 227 Фізична терапія Галузь знань 22 Охорона здоров'я Кваліфікація: Магістр Фізичної терапії Фахівець з Фізичної терапії

E-mail: mbofvifr@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музично-виховних заходів» 2020

E-mail: kafedravhp2017@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020

Educational and professional programme «Public management and administration» The second (master) level of higher education In speciality 281 «Public management and administration» In the field of knowledge 28 «Public management and administration»

Bildungspqofessioneless programm «Offentliche Regierung und Verwaltung» Die zweite (Master-) Stufe der Hochschulbildung Spezialitat 281 «Offentliche Verwaltung» Wissensgebiet 28 «Offentliche Verwaltung» Qualifikation: «Master von Offentliche Regierung und Verwaltung»

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Здоров'я людини" підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) 2020

E-mail: mbofvifr@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2019

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2020

E-mail: ot@vspu.edu.ua