Fb Fb Fb

Освітньо-наукова програма «Філологія (Українська мова. Українська література)». Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Спеціальність: 035 Філологія. Українська мова. Українська література. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Кваліфікація: доктор філософії в галузі філології.

E-mail: olha.pavlushenko@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування». Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. Галузь знань: 281 Публічне управління та адміністрування. Кваліфікація: доктор філософії публічного управління та адміністрування.

E-mail: valerii.kononenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 073 Менеджмент Галузь знань 07 Управління та адміністрування

E-mail: ivan.zubar@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма Історія та археологія, третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 032 Історія та археологія, Галузь знань: 03 Гуманітарні науки, Спеціальність: 032 Історія та археологія, Кваліфікація: Доктор філософії з історії та археології

E-mail: istpravo@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Право» Другого (магістерського) рівня вищої освіти Спеціальність 081 Право, Галузь знань: 081 Право, Кваліфікація: магістр права

E-mail: melnychuk.o.f@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Менеджмент. Цифрові технології у менеджменті» Першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю: 073 Менеджмент галузі знань: 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту та цифрових технологій у менеджменті

Навчальний план

E-mail: burlaka10@i.ua


Освітньо-наукова програма «Декоративне мистецтво» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 023 освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма «Декоративне мистецтво» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: Доктор філософії у галузі «Освіта/Педагогіка» зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки»

E-mail: olena-best@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Право» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 081 Право Галузь знань 081 Право Кваліфікація: Бакалавр права

E-mail: tetyana.kronivets@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування і управління» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

E-mail: law_dpt@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» Кваліфікація: Бакалавр публічного управління та адміністрування

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма Середня освіта. Фізична культура. Фітнес Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти. Вчитель фізичної культури. Фітнес-тренер.

E-mail: ktmofv@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» з підготовки бакалавра на базі ПЗСО зі спеціальності 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво

E-mail: musicoffice.vspu@gmail.com


Освітня програма «Соціальна робота. Психологія» підготовки магістра з соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота

E-mail: kpsihologiiisocrob@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Інформатика, математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) додатковою предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: kaf_mat@vspu.edu.ua


Освіньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: ktmfvs@ukr.net


Освітньо-професійна програма Магістра фізичної терапі Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 227 Фізична терапія Галузь знань 22 Охорона здоров'я Кваліфікація: Магістр Фізичної терапії Фахівець з Фізичної терапії

E-mail: mbofvifr@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музично-виховних заходів» 2020

E-mail: kafedravhp2017@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020

Educational and professional programme «Public management and administration» The second (master) level of higher education In speciality 281 «Public management and administration» In the field of knowledge 28 «Public management and administration»

Bildungspqofessioneless programm «Offentliche Regierung und Verwaltung» Die zweite (Master-) Stufe der Hochschulbildung Spezialitat 281 «Offentliche Verwaltung» Wissensgebiet 28 «Offentliche Verwaltung» Qualifikation: «Master von Offentliche Regierung und Verwaltung»

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Здоров'я людини" підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини) 2020

E-mail: mbofvifr@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2019

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2020

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Предметна спеціальність: «014.15 Середня освіта (Природничі науки)» Галузь знань: «01 Освіта/Педагогіка» 2021

E-mail: biologia.vspu@gmail.com