ПРОЕКТИ ПРОГРАМ, ЯКІ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ

Освітньо-наукова програма «Теорія і методика професійної освіти», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

E-mail: volodymyr.kobysia@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини», першого (бакалаврського) рівеня вищої освіти. Спеціальність: 291 Міжнародні відносити. Галузь знань: 29 Міжнародні відносини

E-mail: oleksandr.kravchuk@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Право», другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 081 Право. Галузь знань: 08 Право. 2023

E-mail: Olha_Melnychuk@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Право», другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 081 Право. Галузь знань: 08 Право. 2022

E-mail: Olha_Melnychuk@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма Публічне управління та адміністрування Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: доктор філософії з публічного управління та адміністрування.

E-mail: valerii.kononenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма Середня освіта. Біологія та здоров'я людини. Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Освітня кваліфікація: Магістр середньої освіти (Біологія та здоров’я людини) Професійна кваліфікація: Вчитель біології та основ здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої освіти

E-mail: biologia.vspu@gmail.com


Освітньо-професійна програма Середня освіта. Біологія та здоров'я людини, Хімія. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Додаткова предметна спецільність:014.06 Середня освіта (Хімія) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Освітня кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (Біологія та здоров'я людини) Професійна кваліфікація: Вчитель біології, основ здоров'я людини, викладач закладу фахової передвищої освіти, вчитель хімії.

E-mail: biologia.vspu@gmail.com


Освітньо-професійна програма Середня освіта. Біологія та здоров'я людини, Хімія. Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Додаткова предметна спецільність:014.06 Середня освіта (Хімія) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Освітня кваліфікація: Магістр середньої освіти(Біологія та здоров’я людини) Професійна кваліфікація: Вчитель біології та основ здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти, вчитель хімії

E-mail: biologia.vspu@gmail.com


Освітньо-професійна програма Середня освіта. Природничі науки. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки) Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка Освітня кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (Природничі науки) Професійна кваліфікація: Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології, викладач закладу фахової передвищої освіти, інтегрованих навчальних курсів природничої галузі


Освітньо-професійна програма Біологія. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 091 Біологія та біохімія Галузь знань 09 Біологія Кваліфікація: Бакалавр біології. Асистент біолога


Освітньо-професійна програма Біологія. Другий (магістерський) рівень вищої освіти Галузь знань 09 Біологія Спеціальність 091 Біологія та біохімія Освітня кваліфікація: Магістр з біології Професійна кваліфікація: Біолог


Освітньо-професійна програма Середня освіта. Біологія та здоров'я людини. Психологія. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Додаткова спеціальність 053 Психологія Освітня кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (Біологія та здоров’я людини) Професійна кваліфікація: вчитель біології, основ здоров’я людини, викладач закладу фахової передвищої освіти, практичний психолог закладу освіти


Освітньо-професійна програма «Менеджмент в юридичній діяльності», другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 073 Менеджмент. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.

E-mail: tetyana.kronivets@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент», першого (бакалаврський) рівень вищої освіти. Спеціальність 073 Менеджмент. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

E-mail: ivan.zubar@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Галузі знань 22 Охорона здоров`я, Спеціальність 277 Терапія та реабілітація.

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою mbofvifr@ukr.net та Google-формою


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Німецька, англійська мови та зарубіжна література», другого (магістерського) рівня вищої освіти, Галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, Спеціальність 014 Середня освіта.

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою tsolska@vspu.edu.ua та Google-формою


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Англійська, німецька мови та зарубіжна література», другого (магістерського) рівня вищої освіти, Галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, Спеціальність 014 Середня освіта.

Пропозиції та зауваження за освітньою програмою просимо надсилати за адресою tdovhaliuk@vspu.edu.ua та Google-формою


Освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання хімії», третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка. Предметна спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія).

E-mail: blazhk.oleg@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Туризм і рекреація. Міжкультурна комунікація та переклад», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Галузі знань 24 Сфера обслуговування, Спеціальність 242 Туризм і рекреація, Спеціалізація Міжкультурна комунікація та переклад, Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму і рекреації, Професійна кваліфікація: Фахівець з туризму і рекреації, гід-перекладач.

E-mail: vkanskyy@gmail.com


Освітньо-наукова програма «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)». Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Спеціальність: 035 Філологія спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Кваліфікація: Магістр філології за спеціалізацією Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Філолог. Перекладач. Фахівець з англійської мови та літератури.

E-mail: opetrov@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма «Філологія (Українська мова. Українська література)». Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Спеціальність: 035 Філологія. Українська мова. Українська література. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Кваліфікація: доктор філософії в галузі філології.

E-mail: olha.pavlushenko@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування». Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування. Галузь знань: 281 Публічне управління та адміністрування. Кваліфікація: доктор філософії публічного управління та адміністрування.

E-mail: valerii.kononenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма Історія та археологія, третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 032 Історія та археологія, Галузь знань: 03 Гуманітарні науки, Спеціальність: 032 Історія та археологія, Кваліфікація: Доктор філософії з історії та археології

E-mail: istpravo@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Менеджмент. Цифрові технології у менеджменті» Першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю: 073 Менеджмент галузі знань: 07 Управління та адміністрування Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту та цифрових технологій у менеджменті

Навчальний план

E-mail: burlaka10@i.ua


Освітньо-наукова програма «Декоративне мистецтво» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 023 освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма «Декоративне мистецтво» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки. Соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність закладах освіти та громадах» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр освітніх, педагогічних наук. Фахівець соціально-виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах освіти та громадах.

E-mail: olena-best@ukr.net


Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: Доктор філософії у галузі «Освіта/Педагогіка» зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки»

E-mail: wgaluz@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Право» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 081 Право Галузь знань 081 Право Кваліфікація: Бакалавр права

E-mail: tetyana.kronivets@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування і управління» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

E-mail: law_dpt@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» Кваліфікація: Бакалавр публічного управління та адміністрування

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма Середня освіта. Фізична культура. Фітнес Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти. Вчитель фізичної культури. Фітнес-тренер.

E-mail: ktmofv@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» з підготовки бакалавра на базі ПЗСО зі спеціальності 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво

E-mail: musicoffice.vspu@gmail.com


Освітня програма «Соціальна робота. Психологія» підготовки магістра з соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота

E-mail: kpsihologiiisocrob@gmail.com


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Інформатика, математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) додатковою предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: kaf_mat@vspu.edu.ua


Освіньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: ktmfvs@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Музичне мистецтво. Режисура музично-виховних заходів» 2020

E-mail: kafedravhp2017@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020

Educational and professional programme «Public management and administration» The second (master) level of higher education In speciality 281 «Public management and administration» In the field of knowledge 28 «Public management and administration»

Bildungspqofessioneless programm «Offentliche Regierung und Verwaltung» Die zweite (Master-) Stufe der Hochschulbildung Spezialitat 281 «Offentliche Verwaltung» Wissensgebiet 28 «Offentliche Verwaltung» Qualifikation: «Master von Offentliche Regierung und Verwaltung»

E-mail: oleksandr.yaremenko@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2019

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань «02 Культура і мистецтво» 2020

E-mail: ot@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Природничі науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) Предметна спеціальність: «014.15 Середня освіта (Природничі науки)» Галузь знань: «01 Освіта/Педагогіка» 2021

E-mail: biologia.vspu@gmail.com