Fb Fb Fb
 • «Професійна освіта. Сфера обслуговування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Право» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право
 • «Декоративне мистецтво» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і митецтво
 • «Публічне управління та адміністрування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
 • «Декоративне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і митецтво
 • «Дошкільна освіта. Логопедія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Середня освіта. Здоров'я людини» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 014 Середня освіта (Здоров'я людини) галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 2020
 • «Середня освіта. Здоров'я людини» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 014 Середня освіта (Здоров'я людини) галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 2021
 • «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Дошкільна освіта. Початкова освіта» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Дошкільна освіта. Логопедія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Соціальна робота. Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота
 • «Музичне мистецтво» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво, галузі знань 02 Культура і мистецтво
 • «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Дошкільна освіта. Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
 • «Середня освіта. Інформатика, математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) додатковою предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • «Декоративне мистецтво» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво