Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Природничі науки» спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 • Навчальний план - 2021
 • Навчальний план - 2020
 • Навчальний план - 2019
 • Навчальний план - 2018

 • Освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Сфера обслуговування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Навчальний план

 • Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і митецтво

 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і митецтво

 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • «Соціальна робота. Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота

 • Робочі програми
 • Методичні рекомендації
 • Силабуси
 • Навчальний план
 • Навчальний план 2020 денна форма
 • Навчальний план 2020 заочна форма
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Робочі програми
 • Методичні рекомендації
 • Силабуси
 • Навчальний план ОПП 011 за 2019 р. денна форма навчання
 • Навчальний план ОПП 011 за 2019 р. заочна форма навчання
 • Навчальний план ОПП 011 за 2020 р. денна форма навчання
 • Навчальний план ОПП 011 за 2020 р. заочна форма навчання
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • «Середня освіта. Інформатика, математика» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика), додатковою предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Робочі програми
 • Силабуси
 • Методичні рекомендації
 • Навчальні плани
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • «Середня освіта. Здоров'я людини» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 014 Середня освіта (Здоров'я людини) галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Робочі програми
 • Силабуси
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

 • Робочі програми
 • Силабуси
 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, ОП Декоративне мистецтво перший (бакалаврський) рівень

 • Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи