Fb Fb Fb


Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки за денною та заочною формами навчання ступеня вищої освіти бакалавра 2021 року набору

з/п
Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1 Інфографіка і хмарні сервіси у навчанні Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії Переглянути
2 Дивовижний світ природи і людина Кафедра фізики та методики навчання фізики, астрономії Переглянути
3 Теорія і практика народного мистецтва поділля Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Переглянути
4 Програмні засоби дистаційного навчання Кафедра математики та інформатики Переглянути
5 Логіка Кафедра алгебри, методики навчання математики Переглянути
5a Логіка Кафедра філософії і правових науки Переглянути
6 Правознавство Кафедра правових наук та філософії Переглянути
7 Соціологія Кафедра правових наук та філософії Переглянути
8 Права та свободи людини і громадянина Кафедра правових наук та філософії Переглянути
9 Політологія Кафедра правових наук та філософії Переглянути
10 Право інтелектуальної власності Кафедра правових наук та філософії Переглянути
11 Етика та естетика Кафедра правових наук та філософії Переглянути
12 Релігієзнавсво Кафедра правових наук та філософії Переглянути
13 Українознавство Кафедра історії та культури України Переглянути
14 Європейська культура Кафедра історії та культури України Переглянути
15 Екскурсійна справа Кафедра історії та культури України Переглянути
16 Краєзнавство Кафедра історії та культури України Переглянути
17 Сучасні цифрові технології та медіаосвіта Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
18 Цифрові технології обробки графічних зображень, анімації та відео Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
19 LMS Робота з електронними курсами Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
20 Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти Кафедра педагогіки та професійної освіти Переглянути
21 Педагогіка родинного виховання Кафедра педагогіки та професійної освіти Переглянути
22 Інклюзівна освіта Кафедра педагогіки та професійної освіти Переглянути
23 Психологія лідерства Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
24 Психологія переговорів у конфлікті Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
25 Психологія сімї Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
26 Cтратегія подолання сучасних соціальних викликів Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
27 Соціальна мобільність сучасного фахівця Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
28 Соціальне проєктування Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
29 Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Переглянути
30 Риторика Кафедра української мови Переглянути
31 Іноземна мова для академічної мобільності Кафедра викладання іноземних мов Переглянути
32 Сучасні оздоровчі технології Кафедра фізичного виховання Переглянути
33 Сучасні фітнес-технології Кафедра фізичного виховання Переглянути
34 Географія рідного края Кафедра географії Переглянути
35 Основи шкільного туризму Кафедра географії Переглянути
36 Екологія Кафедра біології Переглянути
37 Домедична допомога Кафедра біології Переглянути
38 Програмні засоби дистанційного навчання Кафедра математики та інформатики Переглянути
39 Література і кіно Міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу Переглянути
40 Основи штучного інтелекту Алгебри і методики навчання математики Переглянути
41 Основи аналізу даних Алгебри і методики навчання математики Переглянути
42 Адаптивні системи навчання Математики та інформатики Переглянути
43 Гейміфікація в освіті Математики та інформатики Переглянути
44 Інфомедійні технології навчання Математики та інформатики Переглянути


Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки за денною та заочною формами навчання ступеня вищої освіти магістра 2021 року набору

з/п
Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1 LMS Методика розроблення і використання електронних курсів Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
2 Цифрові інноваційні технології Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
3 Менеджмент дистанційного освітнього продукту Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
4 Інноваційно-освітній менеджмент Кафедра педагогіки та професійної освіти Переглянути
5 Коучінг в освіті Кафедра педагогіки та професійної освіти Переглянути
6 Педагогіка творчості Кафедра педагогіки та професійної освіти Переглянути
7 Психологія життєвого вибору особистості Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
8 Написання та організація соціальних проєктів Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
9 Психологія професійного самоздійснення Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
10 Психологія розвитку освітнього середовища Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
11 Правові засади освітньої діяльності Кафедра правових наук та філософії Переглянути
12 Публічне управління в сфері освіти Кафедра правових наук та філософії Переглянути
13 Сучасна світова культура Кафедра історії та культури України Переглянути
14 Теорія і правтика народного образотворчрго та декоративного мистецтва України Кафедра технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Переглянути
15 Основи кібербезпеки Кафедра математики та інформатики Переглянути
16 WEB-програмування Кафедра математики та інформатики Переглянути
17 Основи WEB-дизайну Кафедра математики та інформатики Переглянути
18 Дистаційна та змішана форми навчання у закладах загальної середньої освіти Математики та інформатики Переглянути
19 Розробка навчальних онлайн курсів Математики та інформатики Переглянути


Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки за денною та заочною формами навчання ступеня вищої освіти доктора філософії 2021 року набору

з/п
Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1 Диґіталізація комунікацій у науковому середовищі Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
2 Екологія цифрового середовища Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
3 LMS: Методика розроблення і використання електронних курсів Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
4 Організація освітнього процесу в цифровій екосистемі навчання Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
5 Публікаційна діяльнсть Кафедра педагогіки і професійної освіти Переглянути
6 Етика науковця Кафедра педагогіки і професійної освіти Переглянути
7 Грантрайтинг і укравління освітніми проектами Кафедра педагогіки і професійної освіти Переглянути
8 Психологія життєвого вибору особистості Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
9 Психологія глобальних змін Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
10 Психологія професійного самоздійснення Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
11 Психологія розвитку освітнього середовища Кафедра психології та соціальної роботи Переглянути
12 Культура усного наукового мовлення Кафедра української мови Переглянути
13 Правове забезпечення наукової й освітньої діяльності Кафедра правових наук та філософії Переглянути


переглядів: 26028