Fb Fb Fb


Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки за денною та заочною формами навчання ступеня вищої освіти бакалавра 2022 року набору

з/п
Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1 Теорія і практика народного мистецтва Поділля Образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності Переглянути
2 Логіка Алгебри, методики навчання математики/ публічного управління та адміністрування Переглянути
3 Політологія Публічного управління та адміністрування Переглянути
4 Соціологія Публічного управління та адміністрування Переглянути
5 Етика та естетика Публічного управління та адміністрування Переглянути
6 Релігієзнавство Публічного управління та адміністрування Переглянути
7 Правознавство Публічного управління та адміністрування Переглянути
8 Медіація Публічного управління та адміністрування Переглянути
9 Правове забезпечення гендерної рівності Публічного управління та адміністрування Переглянути
10 Право інтелектуальної власності Фундаментальних і приватно-правових дисциплін Переглянути
11 Захист людини в кіберпросторі Фундаментальних і приватно-правових дисциплін Переглянути
12 Правові засади соціально-педагогічної діяльності Фундаментальних і приватно-правових дисциплін Переглянути
13 Права та свободи людини і громадянина Фундаментальних і приватно-правових дисциплін Переглянути
14 Українознавство Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути
15 Європейська культура Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути
16 Екскурсійна справа Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути
17 Краєзнавство Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути
18 Практична етнографія Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути
19 Популярна історія Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути
20 Історія Поділля Історії України Переглянути
21 Історія українського козацтва Історії України Переглянути
22 Національні меншини України : історія і сучасність Історії України Переглянути
23 Видатні особистості української історії Історії України Переглянути
24 Сучасні цифрові технології в професійній діяльності Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
25 Цифрові технології обробки графічних зображень, анімація та відео Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
26 Проектування, розроблення і супроводження веб-сайтів Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
27 Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
28 Педагогіка родиного виховання Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
29 Інклюзивна освіта Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
30 Психологія лідерства Психології та соціальної роботи Переглянути
31 Психологія переговорів у конфліктах Психології та соціальної роботи Переглянути
32 Психологія сім’ї Психології та соціальної роботи Переглянути
33 Стратегії подолання сучасних соціальних викликів Психології та соціальної роботи Переглянути
34 Соціальна мобільність сучасного фахівця Психології та соціальної роботи Переглянути
35 Соціальне проєктування Психології та соціальної роботи Переглянути
36 Тренінг розвитку стресостійкості Психології та соціальної роботи Переглянути
37 Риторика Української мови Переглянути
38 Іноземна мова для академічної мобільності (англійська) Методики навчання іноземних мов Переглянути
39 Сучасні оздоровчі технології Фізичного виховання Переглянути
40 Сучасні фітнес-технології Фізичного виховання Переглянути
41 Основи фізичної рекреації Фізичного виховання Переглянути
42 Основи кіберспорту Теорія і методика спорту Переглянути
43 Географія рідного краю Географії Переглянути
44 Основи шкільного туризму Географії Переглянути
45 Екологія Біології Переглянути
46 Домедична допомога Біології Переглянути
47 Література і кіно Міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу Переглянути
48 Основи штучного інтелекту Алгебри і методики навчання математики Переглянути
49 Основи аналізу даних Алгебри і методики навчання математики Переглянути
50 Дивовижний світ природи і людина Фізики і методики навчання фізики, астрономії Переглянути
51 Інфографіка і хмарні сервіси у навчанні Фізики і методики навчання фізики, астрономії Переглянути
52 Адаптивні системи навчання Математики та інформатики Переглянути
53 Гейміфікація в освіті Математики та інформатики Переглянути
54 Інфомедійні технології навчання Математики та інформатики Переглянути
55 Програмні засоби дистанційного навчання Математики та інформатики Переглянути
56 Психологія безпеки особистості Дошкільної освіти Переглянути
57 Техніки казкотерапії у коректуванні тривожних станів дітей та дорослих Дошкільної освіти Переглянути
58 Організація волонтерської діяльності Дошкільної освіти Переглянути
59 Навчання і виховання обдарованої дитини Початкової освіти Переглянути
60 Асистування в інклюзивному середовищі Початкової освіти Переглянути
61 Інклюзивна педагогіка Початкової освіти Переглянути
62 Технології арт-терапії в освітньому процесі та в позаурочний час Початкової освіти Переглянути
63 Технології дистанційної освіти в початковій школі Початкової освіти Переглянути
64 Сучасна аудіовізуальна інформація Початкової освіти Переглянути
65 Основи театральної діяльності школярів Мистецьких дисциплін дошкільної і початкової освіти Переглянути
66 Основи театральної діяльності школярів Мистецьких дисциплін дошкільної і початкової освіти Переглянути
67 Художньо-творча діяльність майбутнього вчителя Мистецьких дисциплін дошкільної і початкової освіти Переглянути
68 Історія мистецтв Музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Переглянути
69 Польська мова Української мови Переглянути
70 Основи інтермедіальності Кафедра української літератури Переглянути
71 Художня література і війна український вимір Кафедра української літератури Переглянути


Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки за денною та заочною формами навчання ступеня вищої освіти магістра 2022 року набору

з/п
Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1 LMS: методика розроблення і використання електронних курсів Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
2 Цифрові інноваційні технології Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
3 Менеджмент дистанційного освітнього продукту Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
4 Інноваційно-освітній менеджмент Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
5 Коучинг в освіті Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
6 Педагогіка творчості Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
7 Організація командної роботи в освітньому середовищі Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
8 Психологія життєвого вибору особистості Психології та соціальної роботи Переглянути
9 Написання та реалізація соціальних проєктів Психології та соціальної роботи Переглянути
10 Психологія професійного самоздійснення Психології та соціальної роботи Переглянути
11 Психологія розвитку освітнього середовища Психології та соціальної роботи Переглянути
12 Тренінг особистісної впевненості Психології та соціальної роботи Переглянути
13 Захист прав і свободи людини під час дії особливих станів: український та європейський досвід Фундаментальних і приватно-правових дисциплін Переглянути
14 Правові засади освітньої діяльності Публічно-правових дисциплін Переглянути
15 Публічне управління в сфері освіти Публічного управління та адміністрування Переглянути
16 Теорія і практика народного образотворчого та декоративного мистецтва України Образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності Переглянути
17 Дослідницько-проектувальна діяльність вчителя Алгебри і методики навчання математики Переглянути
18 Дистаційна та змішана форми навчання у закладах загальної середньої освіти Математики та інформатики Переглянути
19 Розробка навчальних онлайн курсів Математики та інформатики Переглянути
20 Основи кібербезпеки Математики та інформатики Переглянути
21 Сучасна світова культура Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути
22 Медіаграмотність та критичне громадянське мистення Культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Переглянути


Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки за денною та заочною формами навчання ступеня вищої освіти доктора філософії 2022 року набору

з/п
Назва навчальної дисципліни Кафедра, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни Детальна інформація
1 Дигіталізація комунікацій у науковому середовищі Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
2 Екологія цифрового середовища Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
3 LMS: методика розроблення і використання електронних курсів Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
4 Організація освітнього процесу в цифровій екосистемі навчання Інноваційних та інформаційних технологій в освіті Переглянути
5 Публікаційна діяльність Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
6 Етика науковця Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
7 Грантрайтинг і управління освітніми проектами Педагогіки і професійної освіти та управління освітніми закладами Переглянути
8 Психологія життєвого вибору особистості Психології та соціальної роботи Переглянути
9 Психологія глобальних суспільних змін Психології та соціальної роботи Переглянути
10 Психологія професійного самоздійснення Психології та соціальної роботи Переглянути
11 Психологія розвитку освітнього середовища Психології та соціальної роботи Переглянути
12 Культура усного наукового мовлення Української мови Переглянути
13 Правове забезпечення наукової й освітньої діяльності Публічно-правових дисциплін Переглянути
14 Антикризове управління в публічній сфері Публічного управління та адміністрування Переглянути
15 Захист прав людини: Україна і Європейський Союз Фундаментальних і приватно-правових дисциплін Переглянути


переглядів: 29534