Fb Fb Fb
 • Перелік освітньо-професійних та освітньо-наукових програм у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського станом на 14 червня 2021 року

 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Мови і література (англійська, німецька)» спеціальності 014.021 Середня освіта (мова і література (англійська)) другого (магістерського) рівня вищої освіти
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Природничі науки» спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Природничі науки» спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 2020
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Природничі науки» спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 2019
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Природничі науки» спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 2018
 • Освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Сфера обслуговування» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 2019
 • Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 2018
 • Освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Сфера обслуговування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Спеціальність 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування), галузь знань 01Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і митецтво
 • Освітньо-професійна програма «Декоративне мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на снові освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Соціальна робота. Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Інформатика, математика» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Інформатика, математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) додатковою предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма магістра середньої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 2018-2019 н.р.
 • Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Здоров'я людини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметна спеціальність 014.14 Середня освіта (Здоров'я людини) галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврський) рівеня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
 • Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування-2019
 • Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування-2020
 • Освітньо-професійні програми
 • Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020
 • Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка-2019
 • Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка-2020
 • Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» першого (бакалаврський) рівеня вищої освіти за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво
 • Освітньо-професійна програма «Хореографія» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво
 • Освітньо-професійна програма «Хореографія» першого (бакалаврський) рівеня вищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво
 • Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» другого рівеня вищої освіти 025 Музичне мистецтво за спеціальністю галузі знань 02 Культура і мистецтво
 • Освітньо-професійна програма «Хімія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «014 Середня освіта», предметна спеціальність «014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» галузі знань «01 Освіта/Педагогіка»
 • Освітньо-професійна програма «Хімія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «014 Середня освіта», предметна спеціальність «014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» галузі знань «01 Освіта/Педагогіка»