1. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка

1.1. Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» другий (магістерський) рівень.

1.2. Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» перший (бакалаврський) рівень.

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» перший (бакалаврський) рівень.

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» другий (магістерський) рівень.

1.3. Спеціальність 013 Початкова освіта

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.4. Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.5. Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.6. Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.8. Спеціальність 014 Середня освіта (Історія)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.9. Спеціальність 014 Середня освіта (Математика)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.10. Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.11. Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.12. Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.13. Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.14. Спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.15. Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.16. Спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.17. Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.18. Спеціальність 015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

1.19. Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


2. Галузь знань 02 Культура і мистецтво

2.1. Спеціальність 024 Хореографія

Перший (бакалаврський) рівень

2.2. Спеціальність 025 Музичне мистецтво

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


3. Галузь знань 03 Гуманітарні науки

3.1. Спеціальність 032 Історія та археологія

Другий (магістерський) рівень

3.2. Спеціальність 035 Філологія

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


4. Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

4.1. Спеціальність 053 Психологія

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


5. Галузь знань 06 Журналістика

5.1. Спеціальність 061 Журналістика

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


6. Галузь знань 07 Управління та адміністрування

6.1. Спеціальність 073 Менеджмент

Другий (магістерський) рівень


7. Галузь знань 09 Біологія

7.1. Спеціальність 091 Біологія

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


8. Галузь знань 10 Природничі науки

8.1. Спеціальність 102 Хімія

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

8.2. Спеціальність 103 Науки про Землю

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


9. Галузь знань 11 Математика та статистика

9.1. Спеціальність 111 Математика

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


10. Галузь знань 23 Соціальна робота

10.1. Спеціальність 231 Соціальна

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень


11. Галузь знань 22 Охорона здоров'я

11.1. Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Другий (магістерський) рівень


12. Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

12.1.Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень