Fb Fb Fb

Склад вченої ради університету

План роботи вченої ради університету (на 2019-2020 навч. рік)

Положення про вчену раду університету

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Ухвала Вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (19.02.2020 р.)

Аналіз якості навчання здобувачів вищої освіти за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року