Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.


В дирекціях інститутів, деканатах факультетів, на кафедрах:

  • початок роботи – 8 год. 15 хв.;
  • обідня перерва – з 13.00 год. до 14.00 год.;
  • закінчення роботи – 17 год. 15 хв.;

У всіх інших структурних підрозділах:

  • початок роботи – 8 год. 30 хв.;
  • обідня перерва – з 13.00 год. до 14.00 год.;
  • закінчення роботи – 17 год. 30 хв.;

Працівники мистецького центру працюють у відповідності з розкладом занять гуртків, секцій, студій та календарним планом проведення культурних заходів.