Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Освітня програма «Соціальна робота. Психологія» підготовки магістра з соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота

E-mail: kaf_ps_soc@vspu.edu.ua


Освітня програма «Середня освіта. Інформатика, математика» Другого рівня вищої освіти, спеціальність 014 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: kaf_mat@vspu.edu.ua


Освіньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальність 017 Фізична культура і спорт галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

E-mail: ktmfvs@ukr.net


Освітньо-професійна програма Магістра фізичної терапі Другий (магістерський) рівень вищої освіти Спеціальність 227 Фізична терапія Галузь знань 22 Охорона здоров'я Кваліфікація: Магістр Фізичної терапії Фахівець з Фізичної терапії

E-mail: mbofvifr@ukr.net


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua


Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Логопедія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

E-mail: kafdpo@vspu.edu.ua