Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Візит до закладу «I love dyslexia» (м.Афіни, Греція)

12.02.2019 р.

Відбувся візит викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Гордійчук Г.Б. і Король А.В. до закладу «I love dyslexia» (м.Афіни, Греція) із метою знайомства з методикою навчання учнів і студентів із мовленнєвими порушеннями, зокрема, з дислексією. Засновник і директор щколи ILD Aggeliki Papa розповіла про основні принципи, на яких заснована школа і упровадження яких забезпечило значні результати подолання кризи у навчанні учнів із дислексією. Візит представників університету був організований у рамках співпраці між Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського і Folkuniversitetet (Швеція) із метою обговорення шляхів подальшої співпраці ВДПУ і Folkuniversitetet щодо використання ІКТ у корекції мовленнєвих порушень дітей. Висловлюємо вдячність організаторам, зокрема Алі Рашиді(директор Folkuniversitetet )за надану можливість по обміну досвідом.

Галина Гордійчук

Переглядів: 473