Fb Fb Fb

Наукова і науково-технічна діяльність є невід’ємною складовою системи вищої освіти України. Вона відіграє важливу роль як з погляду створення нових знань і отримання вагомих наукових результатів, так і з погляду формування кадрового потенціалу ВНЗ та підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців.

Отримання диплома академіка


Президент Національної академії педагогічних наук України, академік Кремень Василь Григорович вручає диплом дійсного члена (академіка) Національної академії педагогічних наук України професору Вінницького державного педагогічного університету, директору навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Гуревичу Роману Семеновичу.переглядів: 1976