Аспірантура > Аспіранти > Випускники


Випускники 2022 року


Стахова Марія Олександрівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Акімова О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування іншомовної комунікативної культури курсантів у виховному середовищі військових закладів вищої освіти»

Губаль Алла Борисівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Теплова О.Ю.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток концепції музично-естетичного виховання учнів у педагогічній спадщині М. Д. Леонтовича»

Ольшевський В’ячеслав Володимирович

Спеціальність 014 Середня освіта (математика)

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Матяш О.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування здатності майбутніх учителів до дефективного використання WEB- технологій у процесі навчання учнів математики»

Каричківський Микола Ігорович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Гуржій А.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування графічної компетентності у студентів комп’ютерного профілю у коледжах»

Чжу Дуншен

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Бойчук В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Подібності та відмінності розвитку мистецтвознавства в Китаї та в Україні на тлі концепції нового шовкового шляху»

Фу Гуан

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Бойчук В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Популяризація захисту та дослідження рідкісних видів тварин за допомогою візуального дизайну»

Щербанюк Дмитро Григорович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.іст.н., проф. Мельничук О.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Вінницька міська управа: структура, склад та діяльність (1870-1917).»

Дячок Галина Юріївна

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.іст.н., проф. Кононенко В.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Реалізація права на національно-культурну автономію національними меншинами Поділля у другій половині 1980-х – 1990-х рр.»

Серветнік Олексій Олексійович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к .іст.н., доц. Тучинський В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Молдовська національна меншина УРСР 1945 – 1991 рр.: особливості соціально-економічного та етнокультурного розвитку»

Коваль Олеся Олексіївна

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.іст.н., проф. Кравченко П.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціал-демократична програма будівництва «держави добробуту» у Швеції та її реалізація у міжвоєнний період»

Федоришен Олесандр Юрійович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.іст.н., проф. Коляструк О.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Галичани-учасники Української революції 1917-1921 рр. у міжвоєнні часи на Поділлі.»

Короцінська Юлія Анатоліївна

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.псих.н. проф. Паламарчук О.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості саморегуляції емоційного простору в юнацькому віці»

Демець Рената Олексіївна

Спеціальність 103 Науки про Землю

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.геогр.н., проф. Гудзевич А.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму межах Середнього Придністер?я»


Випускники 2021 року


Михальчук Олеся Миколаївна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Акімова О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування кроскультурних цінностей у майбутніх учителів іноземної мови в освітньому середовищі гуманітарно-педагогічного коледжу»

Троян Ганна Володимирівна

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Фрицюк В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування професійної ідентичності у майбутніх учителів української мови і літератури»