Facebook Youtube Instagram

Аспірантура


Наказ Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 № 356-л

Наказ Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 10.06.2016 № 655

Наказ Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 № 707


У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі за очною (денною) та заочною формами навчання з таких спеціальностей (за освітньо-науковими програмами):

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми навчання – 4 роки.

Упродовж строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової і педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення та захистити дисертацію.