Facebook Youtube Instagram

Склад відділу


ДОЛИННА АННА СЕРГІЇВНА

Посада: старший викладач, завідувач відділу аспірантури і докторантури

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Освіта: Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2012 р. за спеціальністю «Історія», кваліфікація «Історика. Викладача історії».

Науково-педагогічна діяльність: 22 вересня 2017 р. на спеціалізованій вченій раді Д 71.053.01 у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.

На історичному факультеті працює на посадах: з 2018 р. – асистентом кафедри всесвітньої історії; з 2019 – старшим викладачем кафедри всесвітньої історії.

З 2017 р. виконую обов’язки завідувача відділу аспірантури і докторантури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Здобула сертифікат підвищення кваліфікації у Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracyi w Opolu на тему «Psychologia. Prowokatorzy hipochondryczni w patogenezie zaburzen zdrowia osobistego» з 27.10.2018 до 03.11.2018 р. за кількістю 108 год.

Пройшла стажування у Пражському університеті за напрямком «Organizace ucebnino procesu, inovacnich metod a technologii: ze zkusenosti Katedry mezinarodni ekonomie, Ekonomicke fakulty Univerzity Praha», сертифікат від 06 серпня по 06 листопада 2020 року за кількістю 180 год.

Науковий доробок: Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 одноосібна монографія; 4 навчальних та навчально-методичних посібників; 23 статті, опублікованих у наукових фахових виданнях; 3 статті в міжнародних наукометричних базах Skopus та Web of science.

Викладає дисципліни: новітня історія слов’янських народів.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID ID

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

МОСЕЙЧУК ІРИНА ПЕТРІВНА

Посада: інспектор відділу аспірантури та докторантури.

В 2011 році вступила у Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського на перший курс Інституту математики, фізики та технологічної освіти на вчитель трудового навчання і креслення.

Після закінчення навчання на магістратурі у 2016 році, почала працювати старшим лаборантом на кафедрі інноваційні та інформаційні технології в освіті.

У 2019 році змінила посаду на інспектор відділу аспірантури та докторантури, де працюю по теперішній час.