Аспірантура > Аспіранти > Аспіранти 4-го року навчання

Аспіранти 4-го року навчання


Дорощук Маріне Гургенівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Давидюк М.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання правової культури студентської молоді в позааудиторній діяльності педагогічних університетів»

Бахчеван Микита Володимирович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Акімова О.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Полікультурне виховання підлітків у позашкільних закладах освіти засобами художньо-творчої діяльності»

Білостенний Ярослав Борисович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Герасимова І.Г.

Тема дисертаційного дослідження: «Ідея національної школи у творчому доробку Івана Франка»

Гуменюк Інна Петрівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Зузяк Т.П.

Тема дисертаційного дослідження: «Художня освіта Поділля початку ХХ – 1960 рр.: становлення та розвиток»

Чернілевський Олег Юрійович

Спеціальність 015 Професійна освіта

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Василевська-

Скупа Л.П.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до формування національно-культурної ідентичності учнів засобами українського музичного фольклору»

Гончарук Михайло Миколайович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.іст.н., проф. Мельничук О.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Діяльність органів державного соціального страхування на Поділлі у 20-х рр. ХХст.»

Міщук Іван Сергійович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник– к.іст.н., проф. Зінько Ю.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Повсякденне життя в гетто Трансністрії у 1941-1944 рр.»

Говорун Богдан Володимирович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.іст.н., проф. Мельничук О.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціальна політика уряду Терези Мей»

Овчарук Богдан Миколайович

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання денна

Науковий керівник д.псих.н., доц. Чухрій І.В.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості підготовки соціальних працівників до роботи в об’єднаних територіальних громадах»

Мізіна Софія Костянтинівна

Спеціальність 103 Науки про Землю

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.геогр.н., проф. Денисик Г.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система»

Романенко Юлія Володимирівна

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.н. з д-ного упр., доц. Яременко О.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-правові засади цифрової трансфорації реєстраційної діяльності в Україні»