Аспірантура > Аспіранти > Аспіранти 4-го року навчання

Аспіранти 4-го року навчання


Кудирко Інна Олександрівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання заочна

Науковий керівник – д.пед.н., проф. Шахов В.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування моральної свідомості старших підлітків в умовах Нової української школи»

Уманська Юлія Валеріївна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Хамська Н.Б.

Тема дисертаційного дослідження: «Моральне виховання підлітків процесі навчання іноземної мови»

Лилик Владислав Вікторович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н.,проф. Фрицюк В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Виховання в майбутніх журналістів прагнення до професійної самореалізації у позааудиторній діяльності»

Юськов Олександр Сергійович

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.пед.н.,проф. Зузяк Т.П.

Тема дисертаційного дослідження:«Становлення професійної іншомовної підготовки в духовних закладах освіти Східного Поділля (ХІХ – початок ХХ ст.)»

Гузь Світлана Ігорівна

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Форма навчання денна

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Хамська Н.Б.

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування емоційного інтелекту у студентів вищих навчальних педагогічних закладів»

Олефір Дана Сергіївна

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Форма навчання заочна

Науковий керівник –д.н. з фіз.вих. і сп.н. доц. Асаулюк І.О.

Тема дисертаційного дослідження: «Програмування тренувального процесу акробатів у річному макроциклі»

Харахаш Богдан Євгенович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Степанчук Ю.С.

Тема дисертаційного дослідження: «Науково-публіцистична творчість Дмитра Донцова як джерело вивчення історії України.»

Ленчук Дмитро Михайлович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – к.іст. н., ст. викл. Косаківський В.А.

Тема дисертаційного дослідження: «П.І. Хавлюк – дослідник археології Східного Поділля»

Мельник Дмитро Вікторович

Спеціальність 032 Історія та археологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – д.іст.н.,проф.Мельничук О.А.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток охорони здоров’я на Поділлі в період нової економічної політики (1921-1928 рр.)»

Комарницький Єлесей Петрович

Спеціальність 035 Філологія

Форма навчання денна

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Віннічук А.П.

Тема дисертаційного дослідження: «Жанрово-стильові модифікації та типологічні домінанти сучасної художньої біографічної прози»

Бойко Вероніка Вікторівна

Спеціальність 053 Психологія

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.псих.н., доц. Галузяк В.М.

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток особистісного потенціалу студентів педагогічного коледжу»

Бойко Василь Олегович

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Форма навчання заочна

Науковий керівник – к.н. з д-ного упр., доц. Яременко О.І.

Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-правові засади та механізми захисту у відносин в сфері надання адміністративних послуг»