Разові спеціалізовані вчені ради > Горобець Алла Володимирівна

Горобець Алла Володимирівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 листопада 2023 р. № 215 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Лексико-семантичне та асоціативне поле «час» у художніх творах письменників Вінниччини ХХ століття» ГОРОБЕЦЬ Алли Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.


Науковий керівник: ЗАВАЛЬНЮК Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології і журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ПАВЛИКІВСЬКА Наталія Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 10.02.01 – українська мова.


Рецензенти:

ПАВЛУШЕНКО Ольга Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 10.02.01 – українська мова.


Офіційні опоненти:

МАЛЕНКО Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, спеціальність 10.02.01 – українська мова.

СЮТА Галина Мирославівна, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України, спеціальність 10.02.01 – українська мова.

КОЗЛОВСЬКА Лариса Степанівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-лінгвістики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, спеціальність 10.02.01 – українська мова.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 27.12.2023 р. 11:00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/qrw-dvap-rtr

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: (US) +1 251-262-4032, PIN-код: 383 052 943#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)

Відгук 3

Відгук 3 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net