Разові спеціалізовані вчені ради > Марчук Сніжана Вікторівна

Марчук Сніжана Вікторівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 листопада 2023 р. № 216 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Вплив перфекціонізму на розвиток емоційного інтелекту у осіб юнацького віку» МАРЧУК Сніжани Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.


Науковий керівник: ЛЯЩ Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ПАЛАМАРЧУК Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.


Рецензенти:

ВІЗНЮК Інесса Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.04 – медична психологія.

ЧУХРІЙ Інна Володимирівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 19.00.08 – спеціальна психологія.


Офіційні опоненти:

САФІН Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 20.02.00 – військово-спеціальні науки

КАРПЕНКО Євген Володимирович, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ, Інституту управління, психології та безпеки, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 29.12.2023 р. 11:00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/zmv-zenz-oed

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: (US) +1 240-407-7993, PIN-код: 935 086 191#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net