Разові спеціалізовані вчені ради > Кушко Ігор Сергійович

Кушко Ігор Сергійович

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 19 жовтня 2023 р. № 208 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Структура органів влади та організація державно-управлінської діяльності в період Директорії УНР (1918-1920 рр.)» КУШКА Ігоря Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.


Науковий керівник: КОНОНЕНКО Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ЛАЗОР Олег Ярославович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


Рецензенти:

ЯРЕМЕНКО Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, декан факультету права, публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

НАЗАРЕНКО Марина Олександрівна, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


Офіційні опоненти:

ШВЕЦЬ Катерина Павлівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування, проректор Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад» «Міжрегіональна академія управляння персоналом», спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

РОМАНЕНКО Євген Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, Заслужений юрист України, полковник Генерального штабу, Збройні Сили України, спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 11.12.2023 р. 11:00 - 13:00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/fer-bqpu-cpm

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: ?(US) +1 470-273-8780?, PIN-код: 492 792 783#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net