Разові спеціалізовані вчені ради > Камінська Валентина Валентинівна

Камінська Валентина Валентинівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 19 жовтня 2023 р. № 210 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Механізми формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту в Україні» КАМІНСЬКОЇ Валентини Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.


Науковий керівник: ЛАЗОР Олег Ярославович, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: КОНОНЕНКО Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 07.00.01 – історія України.


Рецензенти:

ЯРЕМЕНКО Олександр Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент, декан факультету права, публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

ЮНИК Ірина Геннадіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


Офіційні опоненти:

СУРАЙ Інна Геннадіївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спеціальність 25.00.03 – Державна служба.

ПАРУБЧАК Іван Орестович, доктор наук з державного управління, професор, в.о. ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 07.12.2023 р. 11:30 - 13:30

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/oyn-vjxu-nky

Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: ?(US) +1 608-879-0736?, PIN-код: 362 908 803#


Дисертація

Дисертація (Електронний підпис)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net