Разові спеціалізовані вчені ради > Мізіна Софія Костянтинівна

Мізіна Софія Костянтинівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 21 вересня 2023 р. № 178 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Трубізька водогосподарська ландшафтно-технічна система» Мізіної Софії Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Науки про Землю.


Науковий керівник: ДЕНИСИК Григорій Іванович, доктор геогрфічних наук, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ВОЛОВИК Володимир Миколайович, доктор географічних наук, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.


Рецензенти:

ГУДЗЕВИЧ Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

КАНСЬКИЙ Володимир Станіславович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.


Офіційні опоненти:

ІЛЬЇН Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

СИТНИК Олексій Іванович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 08.11.2023 р. 13:45 - 16:15

Посилання на відеодзвінок: http://meet.google.com/fxe-xmmt-ons


Дисертація Мізіної Софії Костянтинівни

Дисертація Мізіної Софії Костянтинівни p7s

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net