Разові спеціалізовані вчені ради > Дученко Анна Василівна

Дученко Анна Василівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 21 вересня 2023 р. № 177 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов у процесі фахової підготовки» Дученко Анни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.


Науковий керівник: ЛАЗАРЕНКО Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ГУРЕВИЧ Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

КАПЛІНСЬКИЙ Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ЯЦИШИН Олег Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики навчання іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Офіційні опоненти:

БІДЮК Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

КУЧАЙ Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 07.11.2023 р. 13:45 - 16:15

Посилання на відеодзвінок: http://meet.google.com/wno-yisx-nze


Дисертація Дученко Анни Василівни

Дисертація Дученко Анни Василівни p7s

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net