Разові спеціалізовані вчені ради > Токар Любов Петрівна

Токар Любов Петрівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 31 серпня 2023 р. № 135 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Підготовка майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі» Токар Любові Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.


Науковий керівник: ШЕВЧЕНКО Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ГУРЕВИЧ Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

ДАВИДЮК Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури.


Офіційні опоненти:

МЕЛЬНИК Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ЧИЧУК Антоніна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

ДЕМЧЕНКО Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.03 – корекційна педагогіка.


Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 06.10.2023 р. 14:00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/gqm-asdo-hna


Дисертація Токар Любові Петрівни

Дисертація Токар Любові Петрівни p7s

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)

Відгук 3

Відгук 3 (Електронний підпис)


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net