Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Сорочан Марина Петрівна

Сорочан Марина Петрівна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 березня 2023 р. № 46 од з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» Сорочан Марини Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта.


Науковий керівник: ШЕВЧЕНКО Людмила Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: ГУРЕВИЧ Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

ВОЛОШИНА Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

ДАВИДЮК Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури.


Офіційні опоненти:

КУЧАЙ Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

МЕЛЬНИК Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Дисертація Сорочан Марини Петрівни

Дисертація Сорочан Марини Петрівни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Адреса для запитань та відгуків aspiranturavspu@gmail.com