Разові спеціалізовані вчені ради > Мнишенко Катерина Володимиріна

Мнишенко Катерина Володимиріна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 15 березня 2023 р. № 40-ОД з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування основ художньо-естетичної культури вихованців дошкільних установ засобами народної творчості» Мнишенко Катерини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.


Науковий керівник: ВОЛОШИНА Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: АКІМОВА Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

ЗУЗЯК Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

СТАРОВОЙТ Леся Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.02 - теорія та методика тродового навчання;


Офіційні опоненти:

НІКОЛАЄСКУ Інна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

КУЧАЙ Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Місце проведення: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Дата захисту: 03.05.2023 р. 14:00

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/zat-uhrp-qit


Дисертація Мнишенко Катерини Володимиріни

Дисертація Мнишенко Катерини Володимиріни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів


Рецензія 1

Рецензія 1 (Електронний підпис)

Рецензія 2

Рецензія 2 (Електронний підпис)


Відгук 1

Відгук 1 (Електронний підпис)

Відгук 2

Відгук 2 (Електронний підпис)


Онлайн трансляція захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації (Електронний підпис)


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії


Адреса для запитань та відгуків anna_polishchukpas@ukr.net