Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Мнишенко Катерина Володимиріна

Мнишенко Катерина Володимиріна

Спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від 22 лютого 2023 р. № 40-ОД з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації «Формування основ художньо-естетичної культури вихованців дошкільних установ засобами народної творчості» Мнищенко Катерини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.


Науковий керівник: ВОЛОШИНА Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Голова ради: АКІМОВА Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Рецензенти:

ЗУЗЯК Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

СТАРОВОЙТ Леся Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;


Офіційні опоненти:

НІКОЛАЄСКУ Інна Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

КУЧАЙ Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Дисертація Мнишенко Катерини Володимиріни

Дисертація Мнишенко Катерини Володимиріни p7s

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів


Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 1.

Адреса для запитань та відгуків aspiranturavspu@gmail.com