Facebook Youtube Instagram

Разові спеціалізовані вчені ради > Коптєвої Тетяни Сергіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.25 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Коптєвої Тетяни Сергіївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коптєвої Тетяни Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Природничі науки» за спеціальністю «Науки про Землю».

Назва дисертаційної роботи: «Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя».


Анотація Коптєва Т.С. «Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Коптєва Т.С. «Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Коптєва Т.С. «Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя»

Відгук офіційного опонента, д.г.н., проф., Іванов Є.А.

Відгук офіційного опонента, к.г.н. Чехній В.М.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Іванов Євген Анатолійович, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

3. Чехній Віктор Михайлович, кандидат географічних наук, в.о. завідувач відділу ландшафтознавства Інституту географії НАН України, спеціальність 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.

Рецензенти:

4. Воловик Володимир Миколайович, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Яцентюк Юрій Васильович, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри георгафії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.


Контакти:

E-mail: aspiranturavspu@gmail.com

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 05.11.2021 р.

Дата захисту: 22.12.2021 р. о 11.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.