Разові спеціалізовані вчені ради > Кочубинської Тамари Миколаївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.053.20 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Кочубинської Тамари Миколаївни

Створена відповідно до наказу МОН України № 765 від 02.07.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кочубинської Тамари Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «05 Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «053 Психологія».

Назва дисертаційної роботи: «Особливості взаємозв’язку Я-концепції і соціально-психологічної адаптації до мирного життя учасників операції об’єднаних сил».


Анотація Кочубинської Т.М. «Особливості взаємозв’язку Я-концепції і соціально-психологічної адаптації до мирного життя учасників операції об’єднаних сил». Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація Кочубинської Т.М. «Особливості взаємозв’язку Я-концепції і соціально-психологічної адаптації до мирного життя учасників операції об’єднаних сил».

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кочубинської Т.М. «Особливості взаємозв’язку Я-концепції і соціально-психологічної адаптації до мирного життя учасників операції об’єднаних сил».

Відгук офіційного опонента, д.психол.н., проф., Шандрука С.К.

Відгук офіційного опонента, д.психол.н., проф., Вірної Ж.П.

Відеозапис

Аудіофайл


Голова ради:

1. Паламарчук Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Опоненти:

2. Вірна Жанна Петрівна, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології Волинськкого національного університету імені Лесі Українки.

3. Шандрук Сергій Костянтинович, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету.

Рецензенти:

4. Візнюк Інесса Миколаїівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

5. Лящ Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


Контакти:

E-mail: anna.polishchuk@vspu.edu.ua

Мобільний: 38(098)530-32-97


Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплома доктора філософії


Дисертацію прийнято до розгляду: 06.07.2021 р.

Дата захисту: 27.08.2021 р. о 16.00 год.

Захист відбудеться за адресою: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вчена рада університету, корпус 2.